Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

M. Kerem DOKSAT

M. Kerem DOKSAT

Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ
5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.
İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.
Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.
Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.
Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.
53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Posted by on in Genel

Kendisini bir Ulusal Psikiyatri Kongresinde tanımıştım. Bütün hocaların arasından, bize kısa ve öz konuşmasıyla ışık saçmış, en azından benim düşünce yapımda yeni ufuklar açmıştı. Konuşmaya davet eden de Prof. Dr. Orhan Öztürk’tü.

***

Aslında “teorik fizikçinin psikiyatri kongresinde ne işi var” diye bir an da olsa sorgulamıştım. Ama aynı zamanda ben de bütün bunları sorgulayan ve evrime, evrimsel biyoloji ve psikiyatriye gönül veren bir bilim adamı olmuştum.

***

Yanına oturmaya gittiğimde gayet zarif şekilde kabul etmişti. Hayatını ve kendini uzay araştırmalarına ve atom-altı âlemin keşfedilmesine adamıştı. Sorduğumda, gayet mütevazı bir şekilde, “TÜBİTAK Başkanı” olduğunu söylemişti. Oturup epey sohbet etmiş, birer de bira içmiştik karşılıklı.

Higgs bozonu konusunu açtığımda, gülümseyerek, “o bir Ateisttir, ben de Tanrı’ya inanmam" demişti.

***

Çok güzel iki kızı olduğunu biliyorum. Celâl Şengör’ün de yakın arkadaşıydı. Celâl ve Oya Şengör çiftinin biricik oğlu olan Asım da kendisinden hayranlıkla bahsetmişti.


***

“Bir özelliğim de doğru bildiğimi, mutlaka hiç dolandırmadan, kıvırtmadan, incitici olduğunu bilsem bile, en yakınlarıma hiç çekinmeden söyleyebilmem... Kimsenin hakkını yememeye ama kendi hakkımı da yedirmemeye çok özen gösterdim. Bizim neslin bir özelliğidir bu. ‘Varlığım, Türk varlığına armağan olsun’ sloganıyla büyütüldüğümüz için...

Bu da yenilerde malum çevrelerce en ayıplı ifadelerden biri olarak nitelendiriliyor. Biz hep kendimizi Kemalist Cumhuriyet’in neferleri olarak gördük ve ulusun çıkarlarını her zaman kendi çıkarlarımızın üstünde tuttuk. (...) 

***

Hiç bir meslekî kıskançlık göstermeden, bilimsel olarak tüm bildiklerimi, kendime saklamadan, insanlarla cömertçe paylaşmayı çok sevdim, son yolculuğa çıkmadan tüm bildiklerimi mümkün olduğunca çok insana aktarmaya çaba sarf ediyorum. Bu nedenle de iyi bir öğretmen olduğumu söylerler”.

***

Prof. Dr. Namık Kemal Pak 1947 yılında Samsun’da doğdu, Gazi İlkokulu ve Ondokuzmayıs Lisesi’nden sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden 1968 yılında mezun oldu. 1972’de Berkeley-Kaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümü’nde doktorasını tamamladı. 1977 yılında Hacettepe Fizik Bölümü’nden doçentlik, 1988’de ODTÜ Fizik Bölümü’nden profesörlük unvanını aldı.

1990’da Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi’ne, Prof. Feza Gürsey’den sonra seçilen ikinci Türk üye oldu.

***

1993’te yeni kurulmuş Türkiye Bilimler Akademisi’nin ilk 10 üyesi arasında yer aldı. 1 Mayıs 1999’da TÜBİTAK Başkanı oldu ve bu görevi 2003 yılına kadar devam etti. Cumhuriyet’in simgeleriyle başladığı hayat yolculuğu bir 10 Kasım gününde son buldu. 

***

Hocam, inanmazdınız biliyorum ama tam da 10 Kasım gününde bizi terk etmişsiniz. İçimde bir şeyler sızladı ve “bir büyük bilim adamı daha vefat etti” diye üzüldüm. Bir daha size telefon edemeyeceğim, sohbetinize iştirak edemeyeceğim. Neslim de “hay Allah, çok üzüldüm" dedi.

Siz, artık nesli tükenen Beyaz Türklerdendiniz.

***

Prof. Dr. Namık Kemal Pak hocamın vefatının ardından yazacağım hiç aklıma gelmezdi. Onunla her telefon görüşmemizde yoğun çalışma temposuna, heyecanına, çalışma disiplininin kendisine verdiği iç huzura hayran kalırdım. Aramızdaki en genç insanlardan biriydi. Konuşmalarımızı hep böyle bağlar ve bunu özellikle belirtirdim. Çünkü gerçekti. 2003 yılında TÜBİTAK’ta ikinci başkanlık dönemi oy birliğiyle kabul görmesine rağmen dönemin başbakanı Erdoğan tarafından ataması yapılmadı. AKP hükumetinin ilk hedef aldığı kurum TÜBİTAK ve onun başındaki Prof. Dr. Namık Kemal Pak oldu. Boşuna değildi.

 

***

TÜBİTAK 1964 yılında kurulduğunda Atatürk Devrimleri’nin mirası üzerine yükseliyor, 27 Mayıs Devrimi’nin estirdiği özgürlük rüzgârıyla inşa ediliyordu. Toplam olarak bakıldığında Kemalist Devrim’in ürünüydü TÜBİTAK. Hocamızın TÜBİTAK’la şeref bursiyeri olarak başladığı serüveni başkanlıkla taçlanmıştı. Bu tesadüfî bir gelişme değildi. Çünkü Prof. Namık Kemal Pak, Cumhuriyet devriminin çocuğu, ‘68 rüzgârının öğrencisiydi. 1960’larda yükselen değer olan bilim adamı olma hedefi güden nesildendi. Bu tarihî çerçeve onun kişiliğini de biçimlendiren bir etken oldu. Kendisi üzerinden TÜBİTAK’a yönelik tasfiyeye, “sessiz ol” tehditlerine karşı diz çökmedi.

***

O zaman Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’a açtığı tazminat davalarını kazandı, hakkında yürütülen karalama ve iftiralara karşı dimdik durdu. Bu süreçte hiç beklemeden ODTÜ’deki öğretim üyeliği görevine geri döndü. 

***

Prof. Dr. Namık Kemal Pak, Bilim ve Ütopya’nın Yazı Kurulu üyesiydi. TÜBİTAK’ta yaşananların ardından Bilim ve Ütopya’ya düzenli katkılar yapmaya başlamıştı. Bu tercih basit ve sıradan bir tutum değildi. Hocamız derginin çizgisinin farkındaydı. Bu çizgi bilimi ve aydınlanmayı cesaretle savunmak, bu savunudan (müdafaadan) bir milim bile geri adım atmamak anlamına geliyordu.

***

Zaten kendisi de hayatı boyunca hep sözünü ettiğimiz çizgi üzerinde yürüdü. Fizik bilimindeki son gelişmeleri derin bilgisiyle birleştirerek kapağımıza taşıdı. Fizik dosyalarımızın editörlüğü Namık Kemal Pak hocamızdan soruluyordu. Bizim ricalarımızı bir kez olsun bile kırmadı. Yeri geldi dosya editörlüğü yaptı, yeri geldi arabaya atlayıp faaliyetlerde konuşmacı oldu. Tek amacı insanları aydınlatmak ve bilimi geniş kesimlere sunmaktı.

Ergenekon Tertibi gibi siyasî altüst oluşlar onun kararlılığını sarsmadı. Pek çok insan o süreçte geri çekilirken, Namık Kemal Pak duruşundan taviz vermedi. Bu da kaydedilmesi gereken önemli bir özelliktir. 

Sevgili hocamızın beklenmeyen kaybı bizi derin bir üzüntüye sevk etti. Acımız büyük. Fakat hayat da bilim de yerinde durmuyor, devam ediyor. Bıraktığı mirası ve birikimini daha çok insanla buluşturacağız.

***

Bu satırları Bilim ve Ütopya ekibinden aldım. Gani Bey’in davetine icabet edip de “ben Tanrı’ya inandım” dediğim için, Attilâ İlhan Konferans Salonundan ayrılmak zorunda kalmıştık.

Blue-jean giymiş temiz yüzlü bir genç de "biz din eğitimimizi Turan Dursun Hocamızdan aldık" demişti.

turan dursun ile ilgili görsel sonucu

 

"Ben kim, Fethullah gülen veya Paralel Yapı kim, nereden de böyle bir bağlantı kurdunuz" demeye vakit kalmamıştı. Pos bıyıklı devrimcilerle, Amazonlara benzeyen feminist-solcuların bağırıp çağırmaları sonunda salondan ayrılmıştık. 

*** 

Şimdi merak ediyorum. Acaba daha kaç kişi gidecek.

Kaç kişi kaldık Atatürk’ü anmaktan çekinmeyen, “ne mutlu Türk’üm” demekten korkmak bir yana, övünerek bahsedecek.

***

Türklülüğün bir ırk değil, bir ülkü (mefkûre) etrafında toplanan insanlar olduğunu bilvesile hatırlatmak isterim. Kendini bu millete (ulusa) bağlı hisseden herkes Türk’tür. Bunlar Gazi’nin sözleridir.

***

Hekimi Mim Cemal Öke de, o zamanlar da Kinin vermişti Mustafa Kemal Paşa Sıtma olduğunda. Hâlâ da en önemli ilaçlar arasında gelir.

***

Ben bu berbat hastalığa (kötü hava demek) Adana’dayken yakalanmıştım. O dönemdeki evimize, pek çoğu Adanalı olmayan epey arkadaşım gelirdi.

Bir intern arkadaşımla –ki o da daha sonra Çocuk Hastalıkları Uzmanı olmuştur (lâkabı tipitoş'tu, peltek konulurdu)- gittiğimizde, bana Glükoz Altı Fosfat Dehidrojenaz enzimi eksikliğim olup olmadığını sorgulamışlardı.

Adana’da fellah veya Arap Uşağı denen bir etnik grup vardır. Onlarda bu enzim eksikliğine çok rastlanır. Aslında Osmanlı zamanında Nil Vadisinden göç ettirilerek oraya yerleşmiş insanlardır. Büyük ekseriyeti de vatanına milletine bağlıdır.

***

Şiddetli hâlsizlik, kansızlık ve zaman zaman kafa karışıklığı (Deliryum) olurdu. Trombositlerim de eritrositlerim de bu parazitle doluydu. Aspirin de içtiğim için mikrobu kalın damla mikroskobunda görmek güç olmuştu.

Primakin, klorokin ve benzeri ilaçlar vermişlerdi. Ivermectin daha icat edilmemişti. Anemiden (kansızlık) 6 ayda kurtulabilmiştim.

Sonunda bir torba pirinç karşılığında ilaçlarımı bedava vermişlerdi ama kendimi toplamam 6 ay sürmüştü.

Sonradan kendimi toparladığımda 6 Kg zayıflamıştım.

Sağlık ve esenlikler dilerim.

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 12 Kasım 2015 Perşembe

266 kez okundu
0

Posted by on in Genel

Kendisini bir Ulusal Psikiyatri Kongresinde tanımıştım. Bütün hocaların arasından, bize kısa ve öz konuşmasıyla ışık saçmış, en azından benim düşünce yapımda yeni ufuklar açmıştı. Konuşmaya davet eden de Prof. Dr. Orhan Öztürk’tü.

Aslında “teorik fizikçinin psikiyatri kongresinde ne işi var” diye bir an da olsa sorgulamıştım. Ama aynı zamanda ben de bütün bunları sorgulayan ve evrime, evrimsel biyoloji ve psikiyatriye gönül veren bir bilim adamı olmuştum.

***

Yanına oturmaya gittiğimde gayet zarif şekilde kabul etmişti. Hayatını ve kendini uzay araştırmalarına ve atom-altı âlemin keşfedilmesine adamıştı. Sorduğumda, gayet mütevazı bir şekilde, “TÜBİTAK Başkanı” olduğunu söylemişti.

Higgs bozonu konusunu açtığımda, gülümseyerek, “o bir Ateisttir, ben de Tanrı’ya inanmam demişti.

***

Çok güzel iki kızı olduğunu biliyorum. Celâl Şengör’ün de yakın arkadaşıydı. Celâl ve Oya Şengör çiftinin biricik oğlu olan Asım da kendisinden hayranlıkla bahsetmişti.

***

“Bir özelliğim de doğru bildiğimi, mutlaka hiç dolandırmadan, kıvırtmadan, incitici olduğunu bilsem bile, en yakınlarıma hiç çekinmeden söyleyebilmem... Kimsenin hakkını yememeye ama kendi hakkımı da yedirmemeye çok özen gösterdim. Bizim neslin bir özelliğidir bu. ‘Varlığım, Türk varlığına armağan olsun’ sloganıyla büyütüldüğümüz için...

Bu da yenilerde malum çevrelerce en ayıplı ifadelerden biri olarak nitelendiriliyor. Biz hep kendimizi Kemalist Cumhuriyet’in neferleri olarak gördük ve ulusun çıkarlarını her zaman kendi çıkarlarımızın üstünde tuttuk. (...) 

***

Hiç bir meslekî kıskançlık göstermeden, bilimsel olarak tüm bildiklerimi, kendime saklamadan, insanlarla cömertçe paylaşmayı çok sevdim, son yolculuğa çıkmadan tüm bildiklerimi mümkün olduğunca çok insana aktarmaya çaba sarf ediyorum. Bu nedenle de iyi bir öğretmen olduğumu söylerler”.

***

Prof. Dr. Namık Kemal Pak 1947 yılında Samsun’da doğdu, Gazi İlkokulu ve Ondokuzmayıs Lisesi’nden sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden 1968 yılında mezun oldu. 1972’de Berkeley-Kaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümü’nde doktorasını tamamladı. 1977 yılında Hacettepe Fizik Bölümü’nden doçentlik, 1988’de ODTÜ Fizik Bölümü’nden profesörlük unvanını aldı.

1990’da Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi’ne Prof. Feza Gürsey’den sonra seçilen ikinci Türk üye oldu.

***

1993’te yeni kurulmuş Türkiye Bilimler Akademisi’nin ilk 10 üyesi arasında yer aldı. 1 Mayıs 1999’da TÜBİTAK Başkanı oldu ve bu görevi 2003 yılına kadar devam etti. Cumhuriyet’in simgeleriyle başladığı hayat yolculuğu bir 10 Kasım gününde son buldu. 

***

Hocam, inanmazdınız biliyorum ama tam da 10 Kasım gününde bizi terk etmişsiniz. İçimde bir şeyler sızladı ve “bir büyük bilim adamı daha vefat etti” diye üzüldüm. Bir daha size telefon edemeyeceğim, sohbetinize iştirak edemeyeceğim. Neslim de “hay Allah, çok üzüldüm dedi”

Siz, artık nesli tükenen Beyaz Türklerdendiniz.

***

Prof. Dr. Namık Kemal Pak hocamın vefatının ardından yazacağım hiç aklıma gelmezdi. Onunla her telefon görüşmemizde yoğun çalışma temposuna, heyecanına, çalışma disiplininin kendisine verdiği iç huzura hayran kalırdım. Aramızdaki en genç insanlardan biriydi. Konuşmalarımızı hep böyle bağlar ve bunu özellikle belirtirdim. Çünkü gerçekti. 2003 yılında TÜBİTAK’ta ikinci başkanlık dönemi oy birliğiyle kabul görmesine rağmen dönemin başbakanı Erdoğan tarafından ataması yapılmadı. AKP hükümetinin ilk hedef aldığı kurum TÜBİTAK ve onun başındaki Prof. Dr. Namık Kemal Pak oldu. Boşuna değildi. TÜBİTAK 1964 yılında kurulduğunda Atatürk Devrimleri’nin mirası üzerine yükseliyor, 27 Mayıs Devrimi’nin estirdiği özgürlük rüzgârıyla inşa ediliyordu. Toplam olarak bakıldığında Kemalist Devrim’in ürünüydü TÜBİTAK. Hocamızın TÜBİTAK’la şeref bursiyeri olarak başladığı serüveni başkanlıkla taçlanmıştı. Bu tesadüfî bir gelişme değildi. Çünkü Prof. Namık Kemal Pak Cumhuriyet devriminin çocuğu, ‘68 rüzgârının öğrencisiydi. 1960’larda yükselen değer olan bilim adamı olma hedefi güden nesildendi. Bu tarihî çerçeve onun kişiliğini de biçimlendiren bir etken oldu. Kendisi üzerinden TÜBİTAK’a yönelik tasfiyeye, “sessiz ol” tehditlerine karşı diz çökmedi.

***

Erdoğan’a açtığı tazminat davalarını kazandı, hakkında yürütülen karalama ve iftiralara karşı dimdik durdu. Bu süreçte hiç beklemeden ODTÜ’deki öğretim üyeliği görevine geri döndü. 

***

Prof. Dr. Namık Kemal Pak, Bilim ve Ütopya’nın Yazı Kurulu üyesiydi. TÜBİTAK’ta yaşananların ardından Bilim ve Ütopya’ya düzenli katkılar yapmaya başlamıştı. Bu tercih basit ve sıradan bir tutum değildi. Hocamız derginin çizgisinin farkındaydı. Bu çizgi bilimi ve aydınlanmayı cesaretle savunmak, bu savunudan bir milim bile geri adım atmamak anlamına geliyordu.

Zaten kendisi de hayatı boyunca hep sözünü ettiğimiz çizgi üzerinde yürüdü. Fizik bilimindeki son gelişmeleri derin bilgisiyle birleştirerek kapağımıza taşıdı. Fizik dosyalarımızın editörlüğü Namık Kemal Pak hocamızdan soruluyordu. Bizim ricalarımızı bir kez olsun bile kırmadı. Yeri geldi dosya editörlüğü yaptı, yeri geldi arabaya atlayıp faaliyetlerde konuşmacı oldu. Tek amacı insanları aydınlatmak ve bilimi geniş kesimlere sunmaktı.

Ergenekon tertibi gibi siyasî altüst oluşlar onun kararlılığını sarsmadı. Pek çok insan o süreçte geri çekilirken, Namık Kemal Pak duruşundan taviz vermedi. Bu da kaydedilmesi gereken önemli bir özelliktir. 

Sevgili hocamızın beklenmeyen kaybı bizi derin bir üzüntüye sevk etti. Acımız büyük. Fakat hayat da bilim de yerinde durmuyor, devam ediyor. Bıraktığı mirası ve birikimini daha çok insanla buluşturacağız.

***

Bu satırları Bilim ve Ütopya ekibinden aldım. Gani Bey’in davetine icabet edip de “ben Tanrı’ya inanırım” dediğim için, Attilâ İlhan Konferans Salonundan ayrılmak zorunda kalmıştık.

Şimdi merak ediyorum. Acaba daha kaç kişi gidecek.

Kaç kişi kaldık Atatürk’ü anmaktan çekinmeyen, “ne mutlu Türk’üm” demekten korkmak bir yana, övünerek bahsedecek.

***

Türklülüğün bir ırk değil, bir ülkü (mefkûre) etrafında toplanan insanlar olduğunu bilvesile hatırlatmak isterim. Kendini bu millete (ulusa) bağlı hisseden herkes Türk’tür. Bunlar Gazi’nin sözleridir.

Hekimi Mim Cemal Öke de, o zamanlar da Kinin vermişti Mustafa Kemal Paşa Sıtma olduğunda. Hâlâ da en önemli ilaçlar arasında gelir.

***

Ben bu berbat hastalığa (kötü hava demek) Adana’dayken yakalanmıştı. O dönemdeki evimize, pek çoğu Adanalı olmayan epey arkadaşım gelirdi.

Bir intern arkadaşımla –ki o da daha sonra Çocuk Hastalıkları Uzmanı olmuştur- gittiğimizde, bana Glükoz Altı Fosfat Dehidrojenaz enzimi eksikliğim olup olmadığını sorgulamışlardı. Adana’da fellah veya Arap Uşağı denen bir etnik grup vardır. Onlarda bu enzim eksikliğine çok rastlanır. Aslında Osmanlı zamanında Nil Vadisinden göç ettirilerek oraya yerleşmiş insanlardır. Büyük ekseriyeti de vatanına milletine bağlıdır.

***

Şiddetli hâlsizlik, kansızlık ve zaman zaman kafa karışıklığı (Deliryum) olurdu. Trombositlerim de eritrositlerim de bu parazitle doluydu. Aspirin de içtiğim için paraziti kalın damla mikroskobunda görmek güç olmuştu.

Primakin, klorokin ve benzeri ilaçlar vermişlerdi. Ivermectin daha icat edilmemişti. Anemiden (kansızlık) 6 ayda kurtulabilmiştim.

Sonunda bir torba pirinç karşılığında ilaçlarımı bedava vermişlerdi ama kendimi toplamam 6 ay sürdü.

Sonradan kendimi toparladığımda 6 Kg zayıflamıştım.

Sağlık ve esenlikler dilerim.
Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 12 Kasım 2015 Perşembe

55 kez okundu
0

Posted by on in Genel

Hiç böyle şey olur mu diyenler çıkabilir ama aramızda böyle pek çok kişi mevcuttur.

Mesela Majör Depresyon hastalarının çoğu, epizotları düzelinceye veya uygun bir şekilde tedavi edilince kadar kendilerin sevemezler.

Şiddetli Panik Bozukluğu, bilhassa Agorafobili (dışarı çıkma korkusu) olanlar da, o dönemlerde kendilerinden memnun olamazlar.

Uyuşturucu ve Uyarıcı maddeleri (özellikle ekstazi, morfin veya kokain, amfetaminler hâlen Türkiye’de resmen yok ama kaçak olarak çok geliyor; eskiden Sarı Bomba argo ismiyle eczanelerde serbestçe satılırdı), o dönemlerde kendilerinden hiç hoşlanmayabilirler.

Hele bu tabloya refakat eden Sınırda Kişilik Bozukluğu olan vakalarda kendine zarar vermeyle beraber (boyun ve kollarına faça atma, intihar girişimleri) şiddetli “kendinden iğrenme” duygusu yaşayabilirler. Bu tür davranış bozukluklarına, Türkiye’de Antisosyal Kişilik Bozukluğu olanlarda da rastlarız.

Alkol Kullanım Bozukluğu boyunca, özellikle aşırı içtikten sonra görülen keyifsizlikle karışık bedbinlik (alkol sonrası mahmurluğu) ve nemrutça bir şekilde kendinden hazzetmemek tipiktir ve alınan etil alkol dozuyla paralel gelişir.

Alkol vücutta çifte etki yaratabilir. Çünkü ilk tüketildiğinde büyük bir memnuniyet ve mutluluk hissi vermesine rağmen, zamanla görüş bulanıklaşır ve ciddi koordinasyon problemleri ortaya çıkar. Hücre zarları alkolün geçişini engelleyemezler. Alkol kana karıştığı zaman, vücudu oluşturan dokuların büyük bir kısmına yayılır.

Aşırı tüketim hâlinde, şuur kolayca yitirilir. Ama aşırı alkol tüketimi, alkol zehirlenmesine ve hattâ ölüme bile yol açabilir. Kanın yüksek oranda alkollü olması ani kalp durmasına, ya da insanın kendi kusmuğunda boğulmasına neden olabilir. Bir insan, alkol yüzünden ”sızdığında” tepki veremeyeceği için kustuğunda kendi kendini boğabilir.

İçildikten sonra, alkolün kana karışması 30 ilâ 90 dakika arasında gerçekleşir. Bu noktada, kan şekeri düşer ve büyük bir zayıflık, yorgunluk hissi ortaya çıkar. Bu, alkolün glikojenleri, vücutta hemen parçalanan glükoza (şekere) çevirmesini hızlandırdığı için olur.

Alkol Zehirlenmesinin Evreleri

Alkol alındıktan sonra ortaya çıkan etkiler, alınan alkol miktarına bağlıdır.İlk etkiler mutluluk, heyecan ve çekingenliğin gitmesidir. İçici, fevrice hareketlerde bulunur (“öpiiim abi”).

İkinci evre sarhoşluktur. Vücut alkole alışık değilse, sinir sistemi etkilendiğinde içici hareketlerini kontrol altında tutma kabiliyetini kaybeder. Denge bozulur, bu da düşmelere neden olur. Alkol vücutta depresyon ve ısı kaybına neden olur.

Üçüncü evre trans evresidir, kişinin kafası karışır, asabiyet, kışkırtma, kavgacılık, uyku, bulantı, kusma ve baş ağrısı görülür.

Dördüncü evre baygınlık ve uyuşukluktur. Kişi anlaşılmaz sözler sarf eder. Şuur fark edilir düzeyde bozulmuşyut. Kas gücü tamamen kaybolur ve kişi artık idrara çıkma isteğini kontrol edemez. Nefes almak zorlaşır. Black out denen hafıza kaybı dönemleri ortaya çıkabilir. Bu esnada kişi araba sürebilir, kavga edebilir ama ertesi gün hiçbir şey hatırlamaz.

Beşinci evre, bulber (beyinsapı) felç veya ölümdür. Kişi kardiyovasküler şoka girer ve bu da solunum durmasına bağlı ölüme neden olur.

Alkol Tüketiminin Vücuda Etkileri

Alkol, uzun ve kısa vadede, birçok organı etkiler.

Beyin ve Sinir Sistemine Etkileri

Sık alkol tüketimi beyin işlevlerini ciddi anlamda etkiler. Öncelikle, sürekli değişen duygular ve ruh hâli ile hareket kontrolünde azalma görülür. Kişi isimleri telaffuz etmekte zorlanır, dış uyarılara geç tepki verir, denge kaybı yaşar.

Sinir iletim sistemi, yapısını ve işlevini değiştirebilir. Bu durum, geç tepki verme, reflekslerde yavaşlama, hareketleri kontrol etmekte zorlanma, titreme ve hallüsinasyon gibi bir dizi etkiler meydana getirir. İrade, hafıza ile birlikte zayıflar. Konsantre olma yeteneği ve kas işlevleri büyük ölçüde etkilenir.

Bütün bu saydığım etkiler yüzünden meydana gelen trafik ve iş kazaları, dünya üzerinde çok sayıda insanın hayatına mâl olmuştur.

Alkol, beyin hücrelerini ve periferik sinirleri öldürür. Bu hasar kalıcıdır (nöropati).

Alkolün sebep olduğu B1 vitamini eksikliği, duygu ve düşüncelerde sürekli değişime neden olup hafızayı etkileyen Wernicke-Korsakoff Sendromuna sebep olur.

Açlık Grevlerinde de aynı tablo görülür. Önce B1 vitamini vermeden Serum Glükoze veya Serum Fizyolojik bağlanırsa, yaygın sinir sistemi kılıfı kaybı (miyelinozis) görülür.

Çok sık alkol alan insanların büyük bir kesiminde uyku bozuklukları görülür.

Bu insanlar kendilerini sosyal yaşamdan, iş ve aile yaşantısından uzaklaştırır. Evi terk etmelere, boşanmalara, iş kayıplarına sebep olur. Bu durum ağır depresyonlara yol açar ve bu vakaların büyük çoğunluğu intihar ile sonuçlanır.

Bu etkilerin büyük bir kısmı tüketilen alkolün miktarına ve sıklığına bağlıdır.

Çok yüksek dozlar, komaya neden olur. Çok ilerlemiş vakalarda bu durum ciddi aklî değişikliklere neden olur. Kalıcı beyin hasarı oluşabilir.

Zaman zaman kansızlığa yol açarak, dakikalar, saatler, hattâ günler sürebilen hafıza kayıpları yaşatır.

Kalb ve Solunum Sistemine Etkileri

Kalbin çalışmasını hızlandırır.

Çok yüksek dozlarda alkol alımı yüksek tansiyona ve alkolün zehirli etkisine bağlı kalb kaslarında hasara neden olur.

Kalb kaslarını zayıflatarak atma gücünü azaltır.

Damarları genişletir, bu cilt renginin kızarmasına ve cilt ısısının bir hayli artmasına neden olur.

Sindirim Sistemine Etkileri: Mide, Pankreas, Karaciğer ve Boğaz

Bütün o mide rahatsızlıkları, etil alkolün mide zarını aşındırıp rahatsız etmesinden kaynaklanır. Mide yanması bu yüzden olur. Bu durum farklı içkiler karıştırılarak içildiğinde daha kötüye gidebilir.

Alkol, mide asidi üretimini arttırır. Bu, mide duvarlarında rahatsızlık ve iltihaplanmaya neden olur. Bu durum ülsere, hattâ ölümcül iç kanamalara yol açabilir.

Yüksek alkol tüketimi mide, gırtlak, yutak ve pankreas kanserine neden olabilir.

Boğazın tahriş olmasına, daha da kötüsü iltihaplanmasına, damarlardaki çatlaklara bağlı kanamalara yol açabilir.

Akut pankreatite yol açabilir. Bu, pankreasın büyük ölçüde iltihaplanmasıdır ve ölümcüldür.

Kronik hale gelirse, pankreatit kişiye yoğun ve dinmeyen acılar verir.

Alkol tüketimi kişide 2. Tip Şeker Hastalığına ve bu hastalığın getirdiği bütün ciddi sonuçlara yol açabilir.

Karaciğer, alkolü metabolize eden organdır. Karaciğer enzimleri alkolü önce asetaldehide, sonra asetata ve sonra diğer bileşiklere çevirir. Bu işlem çok yavaş gerçekleştiğinden, karaciğer dokusunu yorar ve zarar verir.

Karaciğerin rahatsız olması ve hücrelerde iltihaba bağlı, kişilerde alkolik hepatite yatkınlık görülebilir. Bu süreçte, karaciğer önce yağlanır, sonra hepatit olur ve bu daha sonra siroza dönüşebilir. En sonunda karaciğer kanserine kadar ilerleyip, kişinin ölümüne yol açabilir.

Karaciğer organındaki diğer değişiklikler sarılık, deride sararma, gözakı ve ellerle ayaklarda su birikmesine neden olabilir.

Antidiüretik hormon seviyesi azaldıkça böbrek işlevleri bozularak su kaybına sebep olabilir.

Alkol, çok az besin değeriyle çok fazla kalori barındırır. Bazı vitaminlerin ve minerallerin emilimini engeller. İştahsızlık yaparak sağlıksız beslenmeye yol açar.

Kandaki Etkileri

Kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin üretimini engeller.

Oksijen taşımak için yeterli kırmızı kan hücresi olmadığında, megaloblastik anemi görülür.

Bağışıklık ve üreme sistemine etkileri:

Beyaz kan hücrelerinin eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatır.

Kişiyi bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı savunmasız kılar.

Cinsel isteği azaltır.

Kısırlık veya ereksiyon (sertleşme) problemlerine sebep olabilir.

Hamileliğe ve Bebeğe Etkileri

Hamilelik döneminde alkol kullanmak, bebekte fötal alkol sendromuna yol açabilir. Bu durumun semptomları, büyüme geriliği, kafa ve yüz yapısında değişiklikler, kalb bozuklukları, karaciğer, böbrek ve göz bozuklukları şeklindedir.

Alkolün verebileceği en büyük hasar ise bebeğin Merkezî Sinir Sistemini tahrip etmesidir. Bu da bariz zekâ geriliği demektir.

Bu hastalıkların ve semptomların büyük bir kesiminin asıl sebebi alkolizm olduğundan, sınırsız ve kontrolsüz içmekten doğan sorunların en kötülerinden biri de budur.

Birçok insanın tanımladığı gibi, sadece bir ”kötü alışkanlık” olmaktan ziyade, alkolizm, sık sık içki içme isteği duyuyorsanız, acil müdahale gerektiren çok ciddi bir sağlık problemidir.

İspirto veya kaçak rakı gibi içkilerde bulunan metil alkol çok zehirli, dozla ilişkili olarak da öldürücü olabilir. 100 cc. körlük, 150 cc. ölüme yol açabilir.

Metil alkol (metanol) odun talaşının distile edilmesi ile elde edilir. Endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılır. Akut zehirlenmeler daha çok yanlışlıkla içki olarak kullanılması sonucu oluşurken, kronik zehirlenmeler, işyerlerinde buharının solunması edilmesi sonucu oluşur.

Elbiselerde bol miktarda bulaşmış olan metil alkolün deri yolu ile alınması da mümkündür. Kan yoluyla karaciğere gelen metil alkol önce, alkol dehidrojenaz enzimi aracılığı ile yavaş olarak formaldehite ve takiben aldehit dehidrojenaz enzimi ile formik aside dönüştürülür. Bu dönüşüm etil alkole oranla 5-10 kere daha yavaş oluşur. Yavaş yıkılım, metil alkolün organizmada birikmesine sebep olur. İdrarla formik asid şeklinde atılır. Atılım, emilimi takiben 3-4 gün devam eder. Ayrıca akciğerlerde de elimine olur. Metil alkolün, değişikliğe uğramadan zararsız ve sadece sarhoş edici bir etkisi var iken, in vivo dönüştüğü formik asid (format) yüksek zehirli etkiye sahiptir. 20 mg/dl’nin üstündeki dozlar toksik kabul edilir, 40 mg/dl. üstü çok ciddi bozukluklara yol açarken, 80-100 mg/dl.’lik düzey genellikle sınır öldürücü düzeyi olarak kabul edilir.

Metil Alkol içilmesinden 12-36 saat sonra zehirlenme belirtileri başlar: İlk 5 saatte sarhoşluk ve gastrit (mide yangısı) ön plandadır. 30 saatten sonra ciddi metabolik asidoz gelişir ve plazmanın bikarbonat miktarı düşerken, ozmomalitesi yükselir.

Metil alkol zehirlenmesinde rastlanan başlıca belirtiler:

-Baş ağrısı,

-Hipotansiyon

-Letarji (şiddetli hâlsizlik)

-Vertigo (baş dönmesi)

-Kusma,

-Bulanık görme veya ileri aşamada görmede tam kaybı.

Göz muayenesinde midriyazis (gözbebeklerinde büyüme), ışık refleksinde azalma, retinal ödem, optik disk kanlanması tespit edilir. Optik sinirde, fronto-serebral bölge ve putamen bölgelerinde demiyelinizasyona bağlı sinir harabiyetleri oluşur. Hiperpne, Delirium, Konvülsiyon gelişebilir ve tedavi edilmeyen vakalarda konvülsif felç, koma ve ölüm görülür.

Ölümün ilk 24 saat içinde görülmesi seyrek değildir. Fakat zehirlenme semptomları birkaç gün gecikmiş de olabilir, bu durumda daha sonraki seyir çok hızlı olur. Tedavide aktif kömür yutturulması, mide yıkanması… kullanılır. Bütün bu evrelerde öfkeliliğe rastlanabilir.

Dissosiyatif Bozuklukların şiddetlendiği ve Yabancılaşma (depersonalizasyon ve derealizasyon) yaşantılarının şiddetlendiği dönemlerde de kişiler kendilerinden hoşlanmazlar.

Bipolar Bozukluğu (Manik Depresif Hastalığı) olanlarda Karma Epizotlarda şiddetli disfori (keyifsizlik ve nemrutça iç içe geçmiş) kedinden hoşnutsuzluk tipiktir.

Gebelik Sonrası Depresyonlarında, özellikle intihar ve/veya kendini öldürme arzusunun galebe çaldığı dönemlerde, hem hayattan, hem kişinin kendisinden, hem de bebeğinden rahatsız olması tipiktir. Nefret boyutunda bir öfke olabilir ve genellikle de ileride Bipolar olurlar.

Böyle bir durum mevcutsa, derhal anneyle çocuğun ayrılması ve anneye Duygudurum Dengeleyicisi ve / veya EKT başlanmalıdır.

Epilepsi sonrası Deliryumlarda da, Alkol Kesilmesi konfüzyonlarında (Deliryum Tremens), o döneme münhasır öfke sık görülür.

Kronik alkoliklerin de çoğu kendilerini sevmez.

Sağlık ve esenlik dileklerimle…

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 11 Kasım 2015 Çarşamba

69 kez okundu
0

Posted by on in Genel

1990’da bir bilim dergisinin editörü olan Marc Abrahams, bir sürü önemli araştırmayla karşılaşmıştı. Fakat bir o kadar da düpedüz komik araştırma vardı ve bunları yapanların adı duyulmuyordu.

***

“Biz de onları ödüllendirmeye başladık,” diyor Abrahams.

İlk Nobel ödülü 1991’in Eylül ayında verildi. O gün bugündür bu ödül, ağaçkakanların neden başının ağrımadığını, insanların suda mı şurupta mı daha hızlı yüzdüğünü (ikisi başa baş) araştıran çalışmalara veriliyor. Nobel ödüllerinin sloganı da bunu doğruluyor: “İnsanı önce güldüren sonra düşündüren araştırmalar.”

***

 KATEGORİLER

 

Biyoloji Kimya, Ekonomi, Edebiyat, Tıp, Barış, Fizik

 

1992 - Fizik

İngiliz ziraat tarlalarının geometrik yok oluşuyla alan kuramına dairevi katkılar için.

1995 - Psikoloji

Güvercinleri eğiterek Picasso’nun ve Monet’nin tablolarını ayırt etmelerini sağlayan çalışma için…

pablo picasso ile ilgili görsel sonucu

Ağır bir Narsisist ve kadın düşmanıydı

***

 1999 - Edebiyat

Bir bardak çayın en ideal nasıl demleneceğini anlatan altı sayfalık özel makaleye.

 

1996 - Fizik

Duş perdelerinin neden içeri doğru dalgalandığı sorusunun kısmî cevabına…

 

2001 - Fizik

Kızarmış ekmeğin daha çok yağ sürülmüş yüzeyinin üstüne düştüğünü ispat eden çalışmaya…

2000 - Kimya

Biyokimyasal bakımdan romantik aşkın ciddi Obsesif Kompulsif Bozukluktan farkı olmadığı keşfine…

1998 - Güvenlik mühendisliği

Boz ayı saldırısına karşı dayanıklı bir kıyafet geliştirip bizzat test eden çalışmaya

1997 - Meteoroloji

“Tornado rüzgâr hızının ölçümünde hız ölçütü olarak tavuk yolma” başlıklı aydınlatıcı rapora…

2002 - Hijyen

Kedi ve köpek yıkamak için çamaşır makinesi yapanlara.

2004 - Mühendislik

Tepedeki keli yandaki saçlarla örtmenin patentini alanlara (ABD Patent No: 4.022.227).

2006 - Akustik

İnsanların neden kara tahtaya sürtünen tırnakların gıcırtısından hoşlanmadığını araştıran deneylere…

2014 - Fizik

Bir insan yerdeki muz kabuğuna bastığında, ayakkabı tabanıyla muz ve muzla zemin arasındaki sürtünmeyi hesaplayan çalışmaya…

 

2009 - Veterinerlik

İsmi olan ineklerin isimsiz ineklerden daha çok süt verdiğini gösteren çalışmaya…

2013 - Psikoloji

Sarhoş olduğunu düşünenlerin aynı zamanda kendilerini çekici de bulduğunu deneylerle doğrulayanlara…

 

2010 - Barış

Küfrün acıyı azalttığı yönündeki yaygın inanışı ispatlayanlara…

***

Ödüllere detaylı bakış

 

Kimya 1994

Teksaslı bir senatör, laboratuvarda kullanılan cam araç gereçlerin satışını izne bağladı. Bu, komitenin bilimi önleyenlere dikkati çektiği nice olaydan biri…

Ama bilim adamlarının yaptıkları da bundan aşağı kalmıyor. 1993’te Edebiyat ödülü, 10 sayfalık bir biyoloji makalesine yazar olarak adını yazdıran 976 kişiye gitmişti.

 

Biyoloji 1999

Acısız jalapeno biberi oksimoron gibi bir şey ama New Mexico Eyalet Üniversitesi’nden bir bahçecilik uzmanı ürettiği biberle bu ödüle layık görüldü. Biber, şeflerin acı olmayan ama hâlâ jalapeno tadını koruyan salsa sosları yapmasına izin veriyor.

***

Biyoloji 2004

Ringa balıklarının su altında gaz salarak (yani yellenerek) duyulabilir bir cıvıltı sesi çıkardığını ve bu sesle iletişim kurduğunu açıklayan iki ekip ödül aldı. Marc Abrahams’a göre bu araştırma bir de uluslararası olaya yol açtı: İsveç hükumeti bu sesin Rus casus denizaltılarından geldiğini sanıyordu.

***

Matematik 2006

Bu ödüle layık görülen iki araştırmacı, herkesin gözünün açık çıkması için grup fotoğraflarını kaç kez çekmek gerektiğini hesapladı. Özetini ister misiniz? 20 kişiden daha az insanın olduğu gruplarda insan sayısını üçe bölüp o kadar fotoğraf çekin.

***

 

Tıp 2007

Kazananlar, buluşlarını ve keşiflerini her yılın Eylül ayında Harvard Üniversitesi kampüsünde düzenlenen Nobel seremonisi sırasında sergiliyor.

2007’de kılıç yutmanın yan etkilerine ilişkin bir araştırmanın yazarı (en yaygın yan etki boğaz ağrısıydı) sahnede kılıç yuttu. Boğazının ertesi gün nasıl olduğuna dair bir bilgi yok.

Kamu Sağlığı 2010

Sakallardaki (özellikle de laboratuvarlarda çalışan personelin sakallarındaki) mikroplar ve toksinler üzerine yapılan araştırma Nobel komitesinin beğenisini kazandı.

Abrahams’ın dediğine göre, dünyanın her yanındaki biyolojik tehlike laboratuvarlarındaki güvenlik kılavuzlarına esas teşkil etti.

 

Edebiyat 2011

1996’da Stanford’dan bir felsefe profesörü, yapısallaştırılmış savsaklamanın teorisini yazarak, diğer önemli görevlerden (mesela not vermesi gereken sınav kâğıtlarını okumaktan) kaçınmak için başka önemli görevler üstünde çalışmanın başarıyı artırdığını öne sürmüştü. Nobel komitesinin savsaklayıcıları yazarı 15 yıl sonra ödüllendirdi.

***

 Fizik 2013

 

Siz de mi İsa’lığa soyunmak istiyorsunuz?

İtalyan araştırmacıları su üstünde yürümenin, daha doğrusu koşmanın yolunu bularak bir Nobel’i kazandı. İşin sırrı nedir derseniz, sizin 72 kilodan hafif olmanız gerekiyor, suyun da Dünya’da değil Ay’da olması gerekiyor.

***

NOBEL KAZANAN ÜNLÜLER

 

Theodore Gray

Popular Science’ın “Gri Madde” köşesinin yazarı 2002’de 118 elementin neredeyse hepsinden bir parça içeren periyodik tablo masasıyla Nobel’i kazandı.

İsviçre vatandaşı olan Gray’in, teknik olarak bu ikinci ödülü. Çünkü İsviçre vatandaşları “bitkilerin de bir onuru olduğu yönündeki yasal ilkeyi” kabul ettikleri için 2008’de bir ödül daha kazanmıştı.

 

Andre Geim

Geim ve bir meslekdaşı bir kurbağanın havada yükselmesini sağladıkları için Nobel’i kazandı. Çalışmaları yüksek güçlü elektromıknatısların manyetik özelliğe sahip olmayan nesneleri de kaldırdığını ispat ediyordu. Geim, 2010’da bir ödül daha kazandı ama bu seferki “Nobel” değil, gerçek “Nobel” fizik ödülüydü ve basit bir yapışkan bantla grafeni soyutladığı için verilmişti.

 

Joseph Keller

İsviçre vatandaşları haricinde Nobel ödülüne iki kez layık görülen pek az kişi vardır. Keller 1999’da ödülü su damlatmayan çaydanlıkla, 2012’de ise atkuyruğu yapılmış saçı etkileyen kuvvetleri hesaplayarak kazandı.

***

 Hayatın Bana Öğrettiği Bazı Şeyler:

 

Hayat haksızlıklarla doludur ama gene de güzeldir.

 

Kuşkuya mı düştünüz, öbür seçeneği seçin.

 

Hayat herhangi biriyle küsmek yahut darılmak için çok kısadır, düşünce tarzınızı olumlu yönde değiştirin.

Hastalandığınızda, işiniz sizi tedavi etmeyecektir ama aileniz ve dostlarınız bunu esirgemez. Onları aramaktan bezmeyin.

 

Kredi kartlerınızı her ay ödeyin.

 

Her tarışmayı kazanmanız ferekmez, kazanmamak da bir kazançtır.

 

Sevdiğiniz biriyle beraber ağlayın, sizin kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Çocuklarınız büyüdüğünde, artık bu onların hayatıdır; baskı yapmayın.

Emeklilik zamanının geldiyse, borçsuz gitmemek için bir kenarda bir şeyleriniz olsun.

Çikolata çok lezizdir ama biraz kaçınmakta fayda vardır.

Mazinizle ilgili kaygılarınızı artık bırakın ki, şimdiki hayatınızı mahvetmesinler!

Çocuklarınızın sizi ağlarken görmesine izin verin ama fazla da abartmayın, çünkü onlar sizi hep güçlü görmek isterler.

Hayatınızı başkalarınınkiyle kıyaslamaktan vazgeçin; onların nereye ve nasıl ulaşacaklarını bilemezsiniz…

Bir ilişkiniz mevcutsa ve aşikâr olması gerekmiyorsa, içinde yer almayın.

Hayatta her şey göz açıp kapayıncaya kadar değişir!

Sıkılınca burnunuzdan derin bir nefes alıp, ağzınızdan verin ve zihninizi rahatlatın.

Sizi öldürmeyen her şey, daha da güçlü olmanızı sağlayacaktır.

Mutlu bir çocukluk yaşamış olmak için asla çok geç değildir ama ikinciye sahip olmak size kalmıştır ve başka hiç kimsenin de evladı değildir.

Hayatta sevdiklerinizin peşinden koşmanız icap ederse, neden böyle olsun diye bir cevap aramayın.

Mumları yakın, güzel çarşaflar kullanın.

Sevmeniz gereken kişi oradaysa, hemen koşup sarılın, en güzel çamaşırlarınızı giyin. Bunları özel bir fırsat için saklamayın, çünkü bugün özeldir.

Haklı olduğunuza inanmanız, en doğruyu bildiğiniz mânâsına gelmez, gözlerinizi açın.

Biraz sıra dışı olmanın vaktidir, yaşlanıp da göçüp gitmeyi beklemeyin.

Hiç kimse sizin mutluluğunuzdan önemli değildir, kıymetini bilin.

Beş sene zarfında olabilecek her türlü felaket senaryosunu gözden geçirin.

***

Daima hayatı, yaşamayı tercih edin.

Herkesi bağışlayın.

Kimin ne yaptığı hiç umurunuzda olmasın.

Zaman her şeyin en iyi ilacıdır. Ona vakit tanıyın.

 

Kötü olan her ne ise, değişecektir. Merak etmeyin.

Kendinizi çok fazla önemsemeyin.

Mucizelere inanın.

İşiniz çocuklarınızı sevmektir, ne yapacaklarına karar vermek değil.

 ***

Hayatı ötelemeyin, yapabileceklerinizle de yetinmeyin; hemen şimdi yapın.

Yaşlanıp büyümek hayatın önünde gider.

Çocuklarınız büyüdüğünde, aslında tek bir maziniz kalacaktır.

Tek önemli olan ne kadar sevildiğinizdir.

Her gün evden çıkın, mucizeler her taraftadır.

Bütün sorunları bir tarafa atarsak, onlar bizi bulabilir.

Daha iyi nasıl olsa gelecektir.

Kendinizi nasıl hissettiğinizin, giyindiğinizin veya görünüşünüzün önemi yoktur.

Ağlamaktan çekinmeyin ama tek başınızayken.

***

Hayatta ne yaptığınızın ehemmiyeti yoktu, o zaten bir hediyedir.

Bu arada, Orhan Pamuk en son Nobel alan Türk’tü, sırada kim var acaba?

Bir gün gelir de Abdullah’a verirlerse ya?

Bunu herkes hesaplamalı ve planlarını ona göre yapmalı!

Hâlâ Teksas'ta dünyanın düz olduğuna inananlar var...

Biz dün kutladık Bayramımızı, evde.

Ne Mutlu Türk'üm dedik hep beraber.

Selam durduk.

Aile içinde, sessizce… 

 

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya - 11 Kasım 2015 Çarşamba

69 kez okundu
0

Posted by on in Genel

Böyle insanlara çok sık rastlayabilirsiniz. Sağda solda veya herhangi bir köşededirler. Yalnızdırlar, sevgiye aç ve zavallı durumdadır. Kimisi kimselerle görüşmez; bazısı da içine çok kapanıktır. Bir kısmı çok sinirli veya fevri olur. Bir kısmında gönül yarası vardır, bazısı Sınırda Kişilik vakasıdır. Bir kısmı da, sadece zevk için bunu yaparlar…

***

Bazısı söz dinlemedi diye dayak yer –ki bu hiç terbiyevi değildir.

Barlar, gece kulüpleri, “in mekânlar” en çok takıldıkları yerlerdir.

Oralardan rahatlıkla onları tavlar ve eve atar bazıları. Sado-mazokist eylemlere razı gelirler.

***

Bir kısmı bir Gay Bar’dan bir transvestit veya transseksüel götürür.

Nedense de farklı milletten olanları, şu aralar Suriyeliler revaçta.

Dansözler, bel kıvırarak, gerdan kırarak yaparlar bunu en çok.

Her yaştan veya cinsiyetten buna mağdur olarak maruz kalabilir.

Ben gençken nasıl oldu ise, şimdilerde de böyle…

***

Hele Yılbaşı Paketinde alkol yasaklanmış ya, fuhuş daha da artacaktır.

***

Biz gençken, Bağdat Caddesi’nde oturur ve etrafı süzerdik. Birilerini gözümüze mi kestirdiniz, arabayla yanaşılırdı. Buna “kepçe atmak” derdik. Divan Pastanesi çok bizden sorulurdu. Bizden izin almadan yan gözle bakan olursa, ciddi derecede ürkütür veya gözdağı verirdik.

Tek gecelik ilişki yaşayan çok insan gördüm. Kimi yalnızlıktan, bazısı ise esrar içince yapardı. Ekserisi ise özentiden…

Taksim’deki Kulüp 33 pek meşhurdu. Gırgırına takılırdık bazı arkadaşlarımla. Ucuza içki ve meze vardı; sahneye her çeşit insan çıkardı…


O dönem de LSD25 boldu. Şekere emdirilerek de alınırdı.

***

Hiç beklenmeyen şeyler de olurdu. Bir arkadaşımızın eve attığı kız, onun yerine, evdeki köpekle oynaşmaya başlayınca, evden kovmuştu (zoofili)!

***

Şimdilerde saati 100 ilâ 200 TL’ye yapıyorlar bu işi.

Hiçbir fahişe bu işi isteyerek yapmaz” da bir şehir efsanesidir.

Bir kısmı zevk bile alır.

***

Manukyan diye bir kadın vardı, vergi rekortmeni olmuştu. Aristokrat bir aileden gelmeydi. Notre Dame de Sion mezunuydu. Önce terzilik, sonra da mamalık yapmıştı. O kadar para kazanmıştı ki, 37 genelev işletirdi.

Sonradan gayrimenkul zengini olmuştu. 500 dairesi, 4 hanı, 4 ticari taksi plakası, 2 fabrikası, Kalamış’ta bir yatı, bir Rolls Royce arabası, bir BMW ve 4 Mercedes’i vardı.

Tek varisi de ABD’de yaşayan Kerope Çilingir’di.

***

Mersin’deki ve Soğukoluk’taki otellerin hepsi de hem randevuevi, hem de oteldi.

İlk defa cinselliği tadan pek çok kişi oralara giderdi…

***

Bir zamanlar (Saadettin Tantan öncesi-kendisiyle seneler önce telefonda konuşmuştum), Beyoğlu tam bir batakhaneydi. Fuhşun her türlüsü serbestti.

Bir kısmında pazarlık edilirdi, bazılarında vizite sabitti.

Şimdilerde bu iş Taksim’de gene alenen yapılıyor. Hemen her semtte de gizli çalışan, çoğu “masaj salonu” diye bilinen yuvalar var.

Bu meslek insanlık tarihi kadar eskidir.

Kolay kolay da ortadan kalkmaz…

***

Bu arada, referandum için dikkat edelim, bir şeylerin değişmeyeceğini kimse bilemez…

Sağlık ve esenlikler diliyorum.

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya -09 Kasım 2015 Pazartesi

85 kez okundu
0