Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

M. Kerem DOKSAT

M. Kerem DOKSAT

Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ
5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.
İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.
Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.
Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.
Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.
53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Posted by on in Genel

Ülkemizde hak etmediğimiz, lâyık, hattâ müstahak olmadığımız bir ortam var. Bütün bu olaylar bizleri derinden yaralıyor. Gündemi bu kadar hızlı değişen bir başka ülke var mıdır acaba? Daha dün ülkemizdeki mültecileri, duyarsız AB Ülkelerini

Suudi Arabistan, Katar gibi Petro Dolar babalarının vurdumduymazlıklarını onaylamıyorduk. Yanı sıra, düğünlerde havaya ateş eden magandaları…

***

Bir İrlandalı turisti su yüzünden dövmeye kalkan kendini bilmezleri… Her gün 5 milyon ekmeğin çöpe gitmesini…

Kadını eve hapseden… Kürtajın suç olduğunu vurgulayan…  Kardan da olsa, heykel yapılmasının put yapmayla eşdeğer olduğunu öne süren ve benzeri 21. Yüzyıla yakışmayan bakış açılarını…

***

Kız çocuklarımızın, erkek çocuklarımızın, kadınlarımızın ırzlarına geçilmesine, dövülmelerine, öldürülmelerine seyirci kalınmasını…

“Dört kadın almak mubahtır”, “bir düzine câriye almak, böylece Cenneti yeryüzüne indirmek helâldir” diyen bazı erkeklerin fütursuzca ortalarda dolaşmalarını…

Kadının bir saç telini görerek tahrik olabilen bazı erkekleri…

”Bir erkek çocuk, anasının diz kapağına karşı şehvet duygusuna sahip olabilir” şeklinde fetvâ veren sözde din âlimlerini…

Toplumun hangi kesiminden olursa olsun, karşısındakine saygısız davranan insanları…

***

Sorumsuz ve cahil insanların yollarda yaptıkları kazaları; Önlem almayan duyarsız belediye ve diğer kurum yetkililerini…

Hortlamaya yüz tutan aşırı akımları…

Yüksek demokrasi hayranı sözde okumuşların, aydın geçinenlerin olaylar karşısındaki tutum ve davranışlarını; bazı aydınların da sessiz kalmalarını…

Siyaseti kişisel zenginleşme aracı görenleri…

Yüce İslâm dinini, kendi ikbâlleri uğruna politikaya âlet edenleri ve buna benzer binlerce konuyu konuşuyor ve onaylamayan…

***

Türkiye yoruldu. Bölünmekten, ortak değerlerimizin giderek azalmasından… etrafımızın kan çemberine dönmesinden yorulduk. Böyle bir ortama rağmen uzlaşma ortamı istemeyenler var.  Bu insanları da onaylamayalım sevgili Okur.  Devamlı gergin ortam yaratılıyor; şiddet içeren eylemler yüzünden ortalık toz duman. Ve teröre destek verenler giderek çoğalıyor. Orta Doğu’yu bataklığa çevirenler, ülkemizi de Orta Doğu’ya çevirmek istiyorlar. Şehirlerimizi silâh deposu hâline geldi. 

***

İnsanlar arasındaki giderek yükselen sinir harbini devam ettirenler giderek arttı. Ters ve itici dil kullananlar; nefret ve öfke söylemelerinde bulunanlar, bu söylemlerle insanları besleyenler…  İntikam hırsıyla konuşanlar… Ülkeyi bir ateş çemberine sokmaya çalışanlar… Bu güzel ülkede -korku ile demokrasinin yan yana yaşayamayacağını bildikleri halde- bana, bize bu korkuyu yaşatmak isteyenler. Hiç kimsenin, bizlere bu duyguyu yaşatma hakkı yok. İnsanlarımızın mal ve can güvenliğini sağlama konusunda güvencenin verilmesi lâzım değil mi?

***

Bu arada Vandallık, yıkıcılık, barbarlık yapan bir takım kendini bilmezlere seslenmek lâzım; bu ülke hepimizin… hepimiz aklımızı başımıza almalıyız.

Saygıdeğer görevliler, bu Vandallığı (kamuya ait yerlere zarar verme eylemi) önleyemez isek, vandallığa geçit verip, kınamaz isek, terörü de önleyemeyiz. Bu güzel ülkenin Türk, Kürt, Sünni, Alevi tefriki yapmadan hepimizin olduğunu düşünemeyenler etrafta cirit atıyor. Ne olur bunları da engelleme gayretine giriniz sayın görevliler. Lütfen kurulan tuzağa düşmeyelim.

Bugün âdil davranmayanların, yarın adalete muhtaç olacaklarını idrak edemeyenler…

Suriye, Irak gibi olmak istemiyorsak, yekvücut olmamız gerektiğini hâlâ daha kafalarına yerleştiremeyenler sizlere âcizane sesleniyorum;

Zor dönemden geçiyoruz. Sorumluluk duygusunu en üst düzeye çıkarmalıyız. Hepimiz bir olup teröre, şiddete, saldırıya karşı koymalıyız. Terörün, teröristin oyuncağı olmamalıyız. Siyasi kamplaşmayı bir tarafa bırakmalıyız.

Bu ülkede aydın olmanın sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Hiçbir siyasi mesaj içermeden ülkemiz için ele ele, hep birlikte yürümemiz gerekiyor sevgili kardeşim. Ne olur kardeşliğimizi bozmayalım… İnadına Tek vücut olalım. Gönül ve fikir birliğinde buluşalım. Ortak bağlarımızı koparmayalım.

Türkiye olarak, aziz vatanımız olarak… Bu ülkede yaşayan bireyler olarak ortaya millî bir tavır koyalım. Başka bir vatanımız olmadığını aklımızdan çıkarmayalım.  Bütün bu yalvarmalarımızı dikkate almayanları onaylamayalım.

Ama buna karşılık Türkiye’mizin iyiliğini, refahını düşünen bütün insanları gönülden destekleyelim, onaylayalım. Hepinize kocaman bir merhaba…

***

Bu arada, yeni bir garabet başladı. Hayati bir durum mevzuubahis (msl. intihar gibi) veya … isimli kadın hastanızda birtakım komplikasyonlar ortaya çıkmış.

Telefon ediyorsunuz ama mukabele etmiyor…. meslekdaşınız.

Ne yaparsınız? Böyle zamanda küslük olur mu?

Etik açıdan da, moral açısından da bu olacak iş midir?

Pek sevgili Dostum ve Ali Rıza Saysen ağabeyimle bu sefer de görüşemedik. Daha çok daha Yaz, Sonbahar ve Kış gelir.

Bu arada öğrendim Kadim Dostum Lemi Özer İstanbul’a yerleşmiş.

***

Az kahrımızı çekmemiştir annesi. Evinden çıkmazdık ve ben sigara içince onlar içeriyi havalandırırlardı.

Kocaman bir oğlu var; o da çok badire atlattı. Şemi de sıhhatteymiş. 

Dün Cânan'ın doğum günüydü. Canım yavrum, biricik eşyamsın sen, keşke Aslan Kral filmine daha çok gitseydik.


Keşke sana gitar öğretebilseydim, piyanoya da devam etmeni sağlasaydım.

Kalın sevgiyle ve Saygıyla...

Mehmet Kerem Doksat – İzmir – 14.09.2015

95 kez okundu
0

Posted by on in Genel

Çok sıkıntılı günler ve her kafadan bir ses çıkmakta. Ülkücüler bir tarafta, solcular ve etnik karmaşa öbür tarafta. Etnik bölücülük ve Alperen Ocakları da faal; silah ve mühimmat biriktirdikleri söyleniyor. Bunlar, zamanında İdil Bilet’in konserini basıp sonra özür dileyen aşırı Türkçü bir grup. Çaktırmadan silahlandıklarını istihbar ettim. Aynı şey fanatik Ülkücü Cenah için de geçerli!


Ülkücüler

***

Sahada her türlü casusluk ve tezgâh dönmekte ve bunlarda hiş kuşkum yok ki MOSSAD, CIA, MIT, Pentagon arasında yoğun bir haberleşme ağı mevcut. ABD istemeden, bu ülkede taş bile oynamaz!

***

Dinlenmeyen, kendisini emniyette hisseden hemen hiç kimse kalmadı!

Tam bir kâbus ve âdeta Sosyal Şizofrenik çözülme içerisindeyiz!

Liderler hâlâ anlaşamadılar! Zemzem suyuyla mezar yıkayan da, Ankara’da namaza duran da, Pensylvania’dan seslenen de Müslüman.

Bakalım hayatına birisinin: Muhammed Fethullah Gülen (d. 27 Nisan) eski imam,vaiz,şair ve yazar. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının kurucuları arasındadır ve vakfın şeref başkanıdır. 1999 senesi Mart ayında 28 Şubat sürecindeki Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi atmosfer sebebiyle ABD’ye giden Gülen, o tarihten bu yana ABD’nin Pensilvanya Eyaletindeki Saylorsburg kasabasında ikamet etmekte.

***

50’yi aşkın kitabı, çeşitli dergilerde makaleleri ve birçok vaazı yayımlanmış. Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi bilmekte…

Fethullah Gülen, İslam’ın Sünni-Hanefi görüşlerini Said-i Nursi’nin görüşleri ve kitapları Risale-i Nur ışığında günümüze göre tekrar yorumlayan bir İslam mütefekkiri ve bu yorum ekseninde oluşan Gülen Hareketi’nin fikrî önderi.

***

Eğitim ve dinler arası diyalog konusundaki uygulama ve fikirleri nedeniyle aralarında filozof ve sosyal bilimcilerin de bulunduğu kişiler tarafından çağdaş İslam düşüncesine yön veren bir düşünür olarak kabul edilmektedir.

***

Erzurum’un Pasinler ilçesi Korucuk Köyünde 27 Nisan 1941'de doğan Gülen’in babası Ramiz Bey cami imamı, annesi Refia Hanım ev hanımıdır. Gülen, altısı erkek, ikisi kız, sekiz kardeşin ikincisidir.

1945’de Kur’ân öğrenmeye başlayan ve kısa zamanda hatmeden Gülen, 1946 yılında ilkokula başlamış. Babasının 1949 yılında Alva Köyü’ne imam olması ve ailesinin oraya taşınması nedeniyle ilkokulu bırakmak zorunda kalmış, sonradan Erzurum’da dışarıdan girdiği imtihan ile ilkokul diplomasını almış. Babası Ramiz Efendi’den Arapça dersler, Hasankale’de bulunan Hacı Sıtkı Efendi'den tecvid ve Kur’ân dersleri alan Gülen, 1951'de hafızlığını tamamlamış.

1954’te Erzurum’daki Kurşunlu Camii medresesinde Alvar İmamı Muhammed Lütfi'nin torunu Sâdi Efendi’den medrese dersi almış. İki buçuk ay içinde Emsile, Bina ve Merah’ı metin ezberleyerek okuyan ve İzhar'ı bitiren Gülen’in Kâfiye okumasına lüzum görmeyen Sâdi Efendi onu Molla Cami’ye başlatmıştır.

***

1955’den 1959’da Edirne’ye gidinceye kadar Osman Bektaş’tan fıkıh ve din eğitimi almıştır.

Gençlik dönemi

Askerlik öncesi ve sonrasında Edirne Üç Şerefeli toplam dört yıl süre ile imamlık yapmış. Askerlik acemi eğitim dönemini Ankara Mamak ve usta erlik dönemini İskenderun’da tamamlamış.

Askerlik sonrasında, 1963 yılında, Erzurum’a giderek bir yıla yakın ailesinin yanında kalmış. Bu sırada Komünizmle Mücadele Derneği’nin 2. şubesinin Erzurum’daki kuruluşunda yer almış ve  Halkevlerinin  Erzurum şubesi yönetimine girmiştir. Edirne'deki görevi sırasında Dar’ul-Hadis Camii’nin imam odasında özel sohbetler başlatmış. 1965’te Kırklareli’ne tayin olup burada bir yıl vaizlik yapmış.

***

1966’da İzmir’e merkez vaizliğine tayin edilmiş, 1971 yılına kadar buradaki görevine devam etmiş. Bu yıllarda Kestanepazarı Derneği Kur’an Kursunda yöneticilik ve gönüllü öğreticilik yapmış, 1968 yılında resmî görevlendirme ile ilk kez Hacca gitmiş ve gezici bölge vaizi olarak da Ege Bölgesinin çeşitli il ve ilçelerinde vaaz ve sohbetlerde bulunmuş.

1971-1980 5 Mayıs 1971 tarihinde, 12 Mart döneminde askerî cuntanın isteğiyle TCK’nın 163. maddesinden tutuklanmış ve 7 ay tutuklu kaldıktan sonra, 5 Kasım 1971 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve 1974 yılında beraat emiş.

***

23 Şubat 1972 tarihinde Edremit vaizliğine atanmış aynı zamanda Manisa ilinde de vaizlik görevlerine devam etmiş.

Gülen, daha sonra İzmir’in Bornova ilçesi vaizliği görevine atanmış. 1975 ve 1976 yıllarında Anadolu’nun bazı şehirlerinde Kur’ân ve İlimDarwinizm, Altın Nesil, İçtimaî Adalet ve Nübüvvet isimli konferansları vermiş.

İlk sayısı Şubat 1979'da çıkan Sızıntı dergisinde önce başyazıları, daha sonra orta sayfa yazılarını da yazmaya başlamış…

***

1981-1990

1980'de 12 Eylül Darbesinden sonra askerî cuntanın İzmir ve Ege Ordu Sıkıyönetim Komutanlıkları tarafından yakalanma emri yayınlanmış. Aynı tarihte İzmir’i terk etmiş. Anadolu’da çeşitli illerde dolaşmış, dost ve akrabalarında kalmış. 20 Mart 1981 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığındaki vaizlik görevinden istifa etmiş.

1986’da Hacca gitmiş. İlk sayısı 1 Temmuz 1988'de çıkan ve üç aylık dönemlerde yayın hayatına devam eden Yeni Ümit dergisinde başyazılar yazmaya başlamış.

***

1989’da İstanbul ve İzmir’de Diyanet İşleri bünyesinden bağımsız, gönüllü olarak vaazlarına yeniden başlamış. Üsküdar'da Yeni Valide Külliyesi’nde 13 Ocak 1989 tarihinden 16 Mart 1990 tarihine kadar (62 hafta) verdiği vaazlar, daha sonra Sonsuz Nur adıyla üç cilt hâlinde kitaplaştırılmış. 1992 yılına kadar gönüllü olarak vaazlarını sürdürmüş.

***

1991-2000

1990’lı yıllarda Turgut Özal, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, Abraham Foxman, Morton Abramowitz, Papa II. John Paul gibi tanınmış din ve devlet adamları ile görüşmeler yapmış, Amerika’da hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi eski genel sekreterlerinden Kasım Gülek’in cenaze namazını vasiyeti üzerine kıldırmış ve çeşitli gazetelerde röportajları yayınlanmış.

kasım gülek ve eşi ile ilgili görsel sonucu

***

Kasım Gülek’le ömrünün son demlerinde tanışmıştım Adana’da. CHP’ye Amerikanvari bir üslup kazandırmaya çalışan ilginç br adamdı. Altıcı lisan olarak Rusça öğrenmek istediğini söylemişti. Karısı da gözlerinden rahatsızdı ve kendisini parapsikolojik konulara adamıştı. Hâlâ Baraj Yolu’na giden köprü onun adıyla anılır. Tabii o zaman Fethullah Gülen’le ilişkisini bilmiyorduk. Laik, aydın ve çok okuyan bir zattı.

***

Kasım Gülek (d. 1905, Adana, Osmanlı Devleti - ö. 19 Ocak 1996, Washington, D.C., ABD), Türk siyasetçi, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Sekreteri (1950-59).

Küçük yaştan itibaren memleket meselelerinin tartışıldığı ortamda büyüdü. İlkokulu Adana Turan Mektebinde başladı, daha sonra gittiği Galatasaray Lisesi’nden (o zaman ki adıyla Mektebi Sultani), Robert Kolej’e geçti ve buradan mezun oldu. 

1928’de Paris’teki Ecole des Sciences Politiques’i bitirdikten sonra Columbia Üniversitesi’nde iktisat dalında doktorasını tamamladı. Rockefeller Vakfı kursiyeri olarak daha sonra Londra Üniversitesi’nde ve Keynes’in (liberalizmin kurucusu) öğrencisi olduğu Cambridge Üniversitesi’nde İktisat ve Maliye bölümlerinde öğrenim gördü. Daha sonra Almanya’da Berlin ve Hamburg Üniversitelerinde doktora sonrası çalışmalar yaparak hukuk eğitimini tamamladı.

***

Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla siyasete giren Kasım Gülek, Bilecik’ten milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi, iki dönem Bilecik Milletvekilliğinden sonra 1946 yılında Adana’dan Milletvekili seçildi.

TBMM Ticaret Komisyonu Başkanlığı yapan Gülek, 1947’de Hasan Saka Kabinesi’nin en genç bakanı olarak Bayındırlık Bakanlığı'na,1948’de de Ulaştırma Bakanlığı'na getirildi. 1949 yılında Kore’ye giderek orada yeni göreve başlamış olan Birleşmiş Milletler Kore Komisyonu’nun Başkanlığına seçildi. 1950 seçimlerinde büyük mağlubiyete uğrayan CHP’nin Genel Sekreteri seçme yetkisinin Parti Meclisi’nden alınarak delegelere verildiği ilk kurultay olan VIII. Kurultay’ında Genel Sekreter seçildi. Bundan sonra XV’inci Kurultay’a kadar yapılan bütün Kurultay’larda da Genel Sekreter seçilen Gülek, 1950 ile 1959 yılları arası aralıksız olarak CHP Genel Sekreterliği görevini sürdürdü.

Gülek, yoğun memleket gezileri sayesinde siyaseti halkla iç içe yapan ve “çarıklı politikacı” lakabı ile anılan siyasetçi olarak tanındı. 1959 yılında görevinden istifa etti. 1961 yılında Adana İli temsilcisi olarak Temsilciler Meclisine seçildi. 1961 ve 1965 yıllarında Adana’dan Milletvekili seçilen Gülek, 1968 yılında Kuzey Atlantik Asamblesi Başkanlığına seçildi.

1969 yılından 1973’e kadar Cumhuriyet Senatosu üyeliği yaptı.

Uluslararası kariyerinde ise, Birleşmiş Milletler Kore Komisyonu Başkanlığı, Kuzey Atlantik Asamblesi Başkanlığı, Avrupa Konseyi Kurucu Üyeliği, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcılığı, NATO Parlamenterler Konferansı Başkan Yardımcılığı, Atlantik Enstitüsü Başkanlığı, Doğu Akdeniz Kalkınma Enstitüsü İkinci Başkanı görevlerinde bulundu.

***

Kasım Gülek, 19 Ocak 1996'da nefes darlığı tedavisi gördüğü Washington, D.C.'deki Walter Reed Askerî Hastanesi'nde 91 yaşında vefat etti.

Cenazesi Türkiye'ye getirilen Gülek, Ankara’da Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Adana'da defnedildi.

İki çocuk babası olan Gülek, V. Ecevit Hükümeti’nde Devlet Bakanı olan Tayyibe Gülek’in babasıdır.

Kasım Gülek, Fethullah Gülen’in üzerine bina edilen Amerikan çıkarlarına uygun İslam projesinin kavşağındaki en kritik isim. Yeni Şafak’ın ulaştığı raporlar, Atatürk’ün zehirlendiğini gizleyenlerden biri olan Gülek ile Gülen’in 1960’lardan itibaren tanıştıklarını söylüyor.

***

Türkiye’de tek parti rejiminin baskısından bunalan Anadolu halkının uyandığı 1940’lı yılların sonu, Amerika’nın da yükselen yeni güç olarak İslam dünyasıyla irtibata geçmeye başladığı dönem olarak kabul ediliyor. Ezanın Arapça okunmaya başladığı, İmam Hatip okullarının temellerinin atıldığı Demokrat Partili yıllarda bu uyanış yerini başkaldırıya bıraktı. 27 Mayıs 1960 darbesini fiili olarak destekleyen ABD, Adnan Menderes’in iktidarında yaşanan “Türkiye’yi gerçek bağımsızlığına kavuşturma” girişimlerinin farkında olarak yeni bir politika geliştirdi.

***

Adına Komünizmle Mücadele denilen, ancak 1940'lardaki komünist hareketlere karşı geliştirilen tepkiden farklı bir kavrama sahip bu yeni sürecin tek amacı vardı: ABD’nin izin verdiği kadar Müslümanlık.

***

İKİ İSİM ÖZEL SEÇİLDİ

İstiklal Savaşı’ndan kahramanca çıkmış, babalarının yazdığı şanlı destanı -tek parti dönemindeki baskıya rağmen- imanla dolu göğüslerinde yaşatmayı başaran bir milleti manevi esaret altına alabilmenin ise tek yolu vardı: İçeriden kuşatmak. Bugün baktığımızda 1960’lı yıllarda bu amaçla seçilen isimlerin tesadüf olmadığını, bu kişilerin aile yapıları ile toplumun tüm kesimini kontrol altına alma potansiyeli taşıdıklarını görebiliyoruz. İşte bu kavşakta karşımıza iki kilit isim çıkıyor: Kasım Gülek ve Fethullah Gülen.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Kasım Gülek’in hem kendisi ve yakınlarının anlattığı hem de istihbarat raporlarına giren hayat hikâyesinde çok önemli iki nokta var: Birincisi aile geçmişi. Babası Adana'dan İstanbul'a üniversite okumak için gelen ilk kişi. Millî Mücadele’nin önemli isimlerinden.

Çanakkale Savaşı’nda cepheye pansuman için bedelsiz pamuk ve sargı bezi gönderen bir eczacı.

İttihat ve Terakki'nin Çukurova Sorumlusu...

İkinci bilgi ise Gülek’in siyaset sahnesine bizzat Kemal Atatürk tarafından sokulmuş ve kontenjandan Bilecik milletvekili seçilmiş olması. Bu iki vasıf, Gülek’in toplum nezdinde muteberliğini, ulusalcı zihinlerde “bizden biri” olarak algılanmasını yani Amerika’nın menfaatlerine uygun İslami düzenin Kemalizm ayağını olgunlaştırdı.

GÜLEK GEÇMİŞİN ADAMIYDI GÜLEN BUGÜNE HAZIRLANDI

Gülek, yeni dönemin geçmişle bağlantısını kurarken Gülen'e ise farklı bir vazife yüklendi. Fethullah Gülen, Erzurum gibi İslami hassasiyetleri son derece yüksek bir Doğu Anadolu şehrinde doğmuş, gelecekte Türkiye'de söz sahibi olacak köylü siyasetçilerle iyi ilişkiler kurabilme potansiyeline sahip ve en önemlisi bir köy imamının kendini kanıtlamak isteyen hırslı oğlu olarak projenin bugüne uzanan köprüsü oldu.

Bu iki ismin siyaset tarzı itibariyle yollarının kesiştiği bu kritik kavşakta önemli nokta ise 1963 yılında bir anda Türkiye'nin dört bir yanına yayılan Komünizmle Mücadele Dernekleri. CIA destekli bir kontrgerilla faaliyeti olduğu herkesçe bilinen bu dernekler, Fethullah Gülen’in siyaset sahnesinde göründüğü ilk kurum oldu.

***

Komünizmle Mücadele Derneği ile başlayan ve İzmir’de devam eden ABD-Gülek-Gülen ilişkilerine dair tespitler yer alıyor. Söz konusu istihbarat raporu, Kore-Amerika-Türkiye üçgenindeki bu üç sacayağının bağlantılarını tek tek açıklıyor. İşte o rapordan detaylar: “Fethullah Gülen’in Kasım Gülek ile ilişkileri 1960 yılına dayanmaktadır. Fethullah Gülen'in CIA, MOSSAD, Moon tarikatı bağlantılarını bilakis Kasım Gülek sağlamış ve birlikte birçok projeye imza atmışlardır. Erzurum ve İzmir’de Komünizmle Mücadele Dernekleri kurulmuş, Fethullah Gülen bu derneğin kurulmasında ve yönetiminde yer almıştır. Fethullah Gülen Komünizmle Mücadele Derneğini Erzurum'da açarken bu dernekle Milliyetçi mukaddesatçı yapılanmayı örgütledi”.

***

BABASI İTTİHAT VE TERAKKİ'NİN ÇUKUROVA SORUMLUSUYDU

Altın Şehir Adana isimli Kent Kültürü Dergisi'nin Kasım Gülek'in kızı Tayyibe Gülek ile yaptığı röportajda Gülek ailesiyle ilginç detaylar var. Bu röportajdan Kasım Gülek'in babası Mustafa Rıfat Bey'in Adan a’dan İstanbul'a üniversite okumaya giden ilk kişi olduğunu öğreniyoruz. Döndükten sonra Adana'da 1902'de bir Türk'e ait ilk eczaneyi açan Mustafa Rıfat'ın (1947'de öldü) torunu ve Türkiye'nin ilk kadın bakanlarından Tayyibe Gülek'in anlattıkları bir hayli ilginç.

Mesela Çanakkale Savaşı'nda Adana'da üretilen pamuğun hidrofilize edilerek pansumanda kullanılabilir hâle getirilmesini sağlamış. Bu bilgilerden sonra aynı röportajda Gülek'in söz konusu hizmet için bizzat Talat Paşa tarafından davet edildiği aktarılıyor.

SIRLARI İFŞA ETMEYECEĞİM

Yeni Şafak'ın yayınladığı 25 Mart 1975 tarihli belgede Fethullah Gülen'in Mason Locası'ndan ayrılan isimlerin kurduğu Türkiye Büyük Mason Mahfili'ndeki 'Tekris Yemini' var. Masonluk literatüründe “Tekris” hem örgüte giriş sırasında hem de derece yükseldiğinde yapılan yemine deniliyor.

Türkiye Büyük Mason Mahfili antetli “Tekris Yemini'nde” Gülen’in verdiği sözler büyük bir sadakat vurgusu içeriyor. Kamuoyunun takdirine sunulan Masonluk belgelerine ilişkin bir Mason örgütünce yapılan “Fethullah Gülen üyemiz değildir” açıklaması, tarih boyunca tüm faaliyetlerini gizli olarak yürüten, kendilerinin izni olmadan hiçbir üyesinin bilgisini kamuoyu ile paylaşmayan bir örgütün kendi kendini yalanlaması olarak tarihe geçti.

***

1995’te Sabah'tan Nuriye Akman ve Hürriyet’ten Ertuğrul Özkök’e Türkiye’nin içinde bulunduğu durum hakkında, Başbakan Tansu Çiller ile görüşmüş, İslamiyet, siyaset, kadın ve eğitim konularında röportajlar vermiş.

Bu yıllarda ayrıca Cumhuriyet Gazetesi ve Hikmet Çetinkaya’dan dava yoluyla almaya hak kazandığı 150 milyonluk tazminatları Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na bağışlamış.

1999 yılı Mart ayında sağlık sorunları nedeni ile Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Gülen, o tarihten bu yana, ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki bir kasabada yaşamakta. Şeker Hastası ve bir ayağı çukurda; kendisini ABD’ye gitmesi için teşvik edenler arasında benim de yakinen tanıdığım İzmirli bir aile var. Bu aile de ilginç; hem dindardırlar, hem de muhtelif sosyal kulüplerde faal olarak yer alırlar. Bir kısmı rakısını da, viskisini de içer.

İsteyen beni arasın, kendisiyle tanışmak isteyenlere gerekli bilgiyi verebilirim.

***

2000 sonrası

Bu dönemde Reuters haber ajansı, New York Times gazetesi, Le Mondegazetesi, Time dergisi, The Economist dergisi, Foreign Policy dergisi gibi yayın organlarında Gülen ve Hareketi hakkında inceleme yazıları ve röportajlar yayınlanmıştır.

Haziran 2008’de ABD’den Foreign Policy ve Birleşik Krallık’tan Prospect dergilerinin internet üzerinden okuyucu anketleri ile oluşturduğu Dünya’nın ilk 100 entellektüeli listesinde yer almıştır. Ayrıca 2013 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak gösterilmiştir.

Bu kadar az tahsilli bir insan nasıl bu kadar tanınabilir?

Tabii ki propaganda ile.

Ne demişti Goebbels?

Hakikat tekrar edilen şeydir!

***

Hakkında açılan davalar: 28 Şubat süreci devam ederken 1999 yılı Haziran ayında ulusal televizyon kanallarında yayınlanan bazı video görüntüleri Türkiye'deki, laik düzen yerine şeriata dayalı bir İslam devleti kurmak için taraftarlarını teşvik ettiği suçlamalarına neden oldu. Bunun üzerine, 22 Ağustos 2000 tarihinde aleyhinde dava  açılmış, bu dava 2000 yılı Aralık ayında çıkan af ile askıya alınmıştır. 2006 yılında Terörle Mücadele Kanununda (TMK) yapılan değişiklik sonrasında Gülen’in avukatlarının başvurusu nedeniyle yeniden görülmüş, 2008 yılında cürüm ve şiddete başvurarak teşekkül oluşturduğuna dair delil olmadığından beraat etmiş ve karar Yargıtay Ceza Genel Kurulunca da oy birliği ile onanmıştır.

Ocak 2008’de devlet kadrolarına sızdıkları yolundaki iddialara değinen Gülen, bir insanın kendi millet fertlerini yine kendi memleketindeki bazı müesseselere girmesi için teşvik etmesine sızma denemeyeceğini söyledi:

Teşvik edilen insanlar da o müesseseler de bu ülkeye ait. Kastedilen mânâdaki sızmayı belli bir dönemde Türk Milletinden olmayanlar yaptılar hatta belli yere kadar geldiler. Belki endişelerinin altında o sızıntıların fark edilmiş olabileceği endişesi var. Bir milletin ferdi, kendi milleti için var olan müesseselere sızmaz; hakkıdır girer oraya; mülkiyeye de girer adliyeye de, istihbarata da girer hariciyeye de.

30 Ekim 2014 yılında gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 saat süren MGK sonucunda Fethullah Gülen’e bağlı kurumlar ifade edilerek legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten paralel yapılanmalar olarak kaydedilmiştir.

***

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınacak bu karar için öncesinde “onlarla ilgili çok daha farklı bir adımı atacağız. Çünkü bu operasyon öyle mevzi değildir. Geneldir ve bunun adımını atacağız. Bu ay yapacağımız Millî Güvenlik Kurulu toplantısında benim de önemli bir gündemim olacak, o da bunların yanında ülkemizi tehdit eden hangi unsurlar varsa, bunlara yönelik Millî Güvenlik Belgesi'nin gözden geçirilmesidir” demiştir.

***

Bu karar sonrasında MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu tarafından Kırmızı Kitap veya Millî Güvenlik Siyaset Belgesi(MGSB) olarak adlandırılan resmi kitaba Fethullah Gülen ile bağlantılı kurumlar PDY/PÖ (Paralel Devlet Yapılanması/Pensilvanya Örgütü) adı altında eklenmiş ve Fethullah Gülen devlet düşmanı olarak kabul edilmiştir. MGK'da alınan bu kararlar 24 Kasım 2014 yılında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulunda onaylanmış ve böylece resmiyet kazanarak MGK Genel Sekreterliği'ne gönderilmiştir.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebini şu gerekçe ile uygun görüp, Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkardı.

İstanbul merkezli paralel yapı soruşturması kapsamında Fethullah Gülen hakkında verdiği kararda, “Şüphelinin soruşturma kapsamında, örgüt kurarak yönettiği yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, 10 yılı aşkın süredir yurt dışında olduğu ve dönmediği, şüpheliye ulaşılamaması ve savunmasının tespitinin mümkün olmaması nedeniyle terör örgütü kurma ve yönetme suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılması şeklinde hüküm kurulmuştur” ifadeleri yer aldı.

***

Gülen Hareketi

Gülen hareketi, Risale-i Nur’larda Said Nursi tarafından sıkça kullanılan ve kendisinin ana hareket ekseni olarak tarif edilen “hizmet-i imaniye ve Kur’âniye” deyiminin zaman içerisinde kısaltılması ile oluşan bir terimdir. Cemaatin kendisini bir sivil toplum hareketi olarak konumlandırması ile cemaatin her türden kurumsal faaliyetlerini de içine alan bir kapsam genişliğine ulaşmıştır.

***

Gülen Hareketi, Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerde eğitim ve sosyal amaçlı faaliyetler gösteren bir organizasyondur. Eğitimde Gülen tarafından “altın nesil” olarak ifade edilen bir insan modelini yetiştirme amaçlı ev, okul, dershane, kültür merkezleri, üniversite gibi kurumlar oluşturulmuştur. Ayrıca cemaatin bu faaliyetlerini finanse etmek için kullandığı, yardım organizasyonlarını gerçekleştirdiği çeşitli vakıf ve dernekleri ile ticarî faaliyet gösteren basın yayın kuruluşları, hastaneleri ve finans kurumları mevcuttur.

Hareket, çeşitli toplum kesimlerince Türkiye içi ve dışında, eğitime, Türk kültürünü tanıtmaya, dinler arası diyaloğa ve fakirlikle mücadeleye yaptığı katkılardan dolayı desteklenirken, başka kesimlerince de laiklik için bir tehlike olarak görülmesinin yanı sıra siyasî ve ekonomik bir güç hâline gelmesi nedeniyle de eleştirilmektedir.

***

Gülen’in çeşitli konuları ele alan çok sayıda kitap, makale, kaset, görüntülü video ve şiirleri mevcuttur. Eserleri başta İngilizce, Arapça, Almanca, İspanyolca ve Rusça olmak üzere değişik dillere çevrilmiştir.

Gülen hakkında birçok biyografi ve inceleme kitapları yayınlanmış ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve üniversitelerde hakkında akademik konferanslar yapılmış ve bu konferanslarda 200’den fazla tebliğ sunulmuştur. Fethullah Gülen’e ait olan Kırık Mızrap adlı şiir kitabından alınan 11 şiir; 2005 yılında Ahmet Özhan tarafından Hüzünlü Gurbet albümünde yorumlanmıştır. 

***

2013 yılında ise aralarında Natacha Atlas, Bahroma, Ely Bruna gibi ünlü sanatçıların bulunduğu 12 sanatçı Gülen’e ait 12 şiiri İngilizce olarak Rise Up - Colours of Peace adlı albümde yorumlamıştır.

***

Bu memleketi kuranlar misakı millî (ulusal ant) anlayışıyla kurdular.

Misak-ı Millî veya Millî Misak ile Millî Yemin (yani Ulusal Ant), Türk İstiklal Harbi’nin siyasî manifestosu olan siyasî manifestosu olan altı maddelik bildirinin adıdır.

İstanbul’da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi  tarafından 28 Şubat 1920’de oybirliği ile kabul edilmiş ve 17 Şubat’ta kamuoyuna açıklanmıştır.

Bildiri, I. Dünya Harbi’ni sona erdirecek olan barış antlaşmasında Türkiye'nin kabul ettiği asgari barış şartlarını içerir.

Toplantıdan çıkan kararlar arasında, özellikle Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyesi milletvekillerinin yoğun çabasıyla gizli bir oturumda daha önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından hazırlanan Misak-ı millinin (Milli Ant) kabul edilmesi vardır (28 Ocak 1920).

***

Bildiri mecliste Ahd-ı Millî Beyannamesi adıyla kabul edilmiş, ancak daha sonra “Misak-ı Millî” olarak anılmıştır. Her iki deyim Ulusal Yemin anlamına da gelir. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları, büyük ölçüde, Misak-ı Millî ilkeleri doğrultusunda oluşmuştur.

***

Genelgeler İçin Yapılan Görüşmeler

Misak-ı Millî’nin ana hatları Erzurum Kongresi (22 Temmuz - 7 Ağustos 1919) ve Sivas Kongresi’nde (4-11 Eylül 1919) biçimlendi.

Sivas Kongresi’nin talepleri doğrultusunda Osmanlı Hükumeti 11 Eylül’de genel seçim kararı aldı. Kasım ayında yapılan seçimlerde, Anadolu’nun her ilinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin gösterdiği adayla kazandı. Seçilen adaylar Aralık ayı ve 1920 Ocak ayının ilk günleri boyunca ikişer üçer kişilik gruplar hâlinde Ankara'ya gelerek Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye (Temsil Heyeti) üyeleriyle görüştüler. Bildiri metni bu görüşmelerde son hâlini aldı.

***

Heyet-i Temsiliye üyelerince imzalanan metin, Trabzon mebusu Hüsrev Sami Bey (Gerede) aracılığıyla İstanbul'a gönderildi.

12 Ocak 1920’de İstanbul’da çalışmalarına başlayan Meclis, yönetim organlarını seçtikten hemen sonra bildiri konusunu ele aldı. 28 Ocak’ta yapılan bir kapalı oturumda “Ahd-ı Millî Beyannamesi” kabul edildi. 12 Şubat’ta Edirne mebusu Şeref Bey’in teklifi üzerine, beyannamenin bütün dünya parlamentolarına ve basına açıklanmasını kararlaştırıldı.Beyannamenin kabulü ve yayımlanma biçimiyle ilgili henüz açıklığa kavuşturulmamış bazı noktalar mevcuttur. Her şeyden önce beyannameye ilişkin görüşmeler ve özgün metin Meclis-i Mebusan zabıtlarında yoktur. Bu durumda beyannamenin resmi bir oturumda değil, (Meclis üyelerinin tümüne yakınını kapsayan) Felah-ı Vatan grubunda kabul edilmiş olduğu ihtimali dile getirilmiştir.

***

Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Horace Rumbold, “yayınlanmış hiçbir imza listesi yoktur” diyerek, izlenen prosedürün “misakın geçerliliğini kuşkulu kıldığını” iddia eder.Bunun yanı sıra, Ankara’da hazırlanan 8 maddelik metinle İstanbul’da kabul edilen 6 maddelik metin arasında da farklar vardır. Ankara metninde bulunan, savaş suçlularının cezalandırılmasına ilişkin madde son metinden çıkarılmıştır. Ankara metninde iki ayrı maddede yazılan “mütareke sınırı” ve “Müslüman halkın bölünmezliği” konuları İstanbul’da birleştirilmiştir. Son maddede Milletler Cemiyeti’ni savunan bir ibare İstanbul’da ilan edilen metinden çıkarılmıştır.

***

En önemli belirsizlik birinci maddededir. Ankara’da düzenlenen metinde, Mondros Mütarekesi ile belirlenen sınırların “içinde” yaşayan Osmanlı İslam çoğunluğunun “bölünmez bir bütün” olduğu vurgulanırken, İstanbul’da bu ifade —bazı kaynaklara göre- “mütareke çizgisinin içinde ve dışında” yaşayan Osmanlı İslam çoğunluğu olarak değiştirilmiştir. Yayımlanmış olan Misak-ı Millî metinlerinin bir bölümünde “ve dışında” deyimi vardır, bir kısmında ise yoktur. Misak-ı Millî’nin can damarını oluşturan sınırlar meselesindeki bu belirsizlik dikkat çekicidir.

***

Ben, Nur Risalelerinin bir kısmını lügat yardımıyla okudum ve diğer bütün kutsal kitaplardakinden fazla farklı bir özellik de bulmadım.

Bunlar da büyüsel düşünceyle yazılmış şeyler. Nass ve bilimsellikten uzak…

Bu makalede derlediğim şeylerin hepsini İnternetten derledim.

Doğrulukları çok şüphe götürür!

Fethullah Gülen’in Mason olmadığı kesin. Kasım Gülek ise girmiş olabilir; bilemem ama oturuyor sanki.

***

Belki de Ütopik ama hiç yeni olmayan bir dileğim var: Bir Millî Mutabakat Hükumeti kurulması ve teknokratlardan, bilim adamlarından ve tertemiz isimli kişilerden oluşması

Yoksa Ankara civarında hapsolmuş küçük bir Türkistan olarak kalırız. Ege dâhil, her yer gider. Sevres’i ararız!

Dün Hürriyet Gazetesine yapılanlar, adeta bir virüs gibi her tarafa bulaşıp, yayılabilir! 

Bu arada, Atatürk'ü kimse zehirlememişti. Sıtma olduğu için Kinin verilmişti. Bugün de kullanılıyor bu ilaç!

Kasım Gülek Mason muydu? Bu konuda sanırım HKMBL bir açıklama yapar, eğer uygun görülürse…

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 10 Eylül 2015 Perşembe

150 kez okundu
0

Posted by on in Genel

Ruhsal Travma Nedir?

Kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, çoğu kez olağan dışı ve beklenmedik olayların yol açtığı etkilere ruhsal travma diyoruz. İnsan hayatında sıkıntı ve üzüntü yaratan pek çok olay olur, ancak bunların tümü ruhsal travma yaratmaz.

***

Olay: Korku, dehşet veya çaresizlik hissi yaratmışsa, 

Olayda kişinin kendisinin veya yakınının ölüm veya yaralanma tehlikesi mevcutsa ruhsal travma olarak adlandırılır.

Bu tanımlamaya göre ileri yaşta bir yakınımızın yıllarca süren bir hastalık sonrasında ölümünün ruhsal travmaya yol açma ihtimali daha düşük iken, insanın bir yakınını beklenmedik biçimde –örneğin trafik kazasında- kaybetmesi daha fazla travmatik etki yapar.

Doğal Afetler: (deprem, sel, yangın)…

Kazalar (savaş, sel yangın, tecavüz, darp, kötü muamele…

İnsanın insana ettikleri: Taciz, tecavüz, mobbing (caydırma, bıktırma).

***

Bunu ilk defa tarif eden Nancy Andreasen’le, Antalya’daki bir Ulusal Kongrede tanışmıştım. Kocası da emekli bir helikopter pilotuydu. O gece karşılıklı olarak muhabbet ederken, ben de kocasına ve masadakilere Tekila ısmarlamıştım. Herkes içerken bana baktı; biraz mahcup oldum ve “siz de içer miydiniz” diye sordum. “Sormadınız ki” dedi. Hemen garsonu çağırıp ona da ısmarladım, daha doğrusu ilaç firması temsilcisi de bize iştirak etti ve hesabı o ödedi. Beyin ve ilaç konularında sohbet ettik. Daha sonra onlar yetmeye gittiler.


Pek çok kongrede görüştük. Daha sonra da Y. B. Doğan tarafından Türkçeye çevrilen Cesur Yeni Beyin isimli kitabı yazdı.

nancy andreasen ile ilgili görsel sonucu

***

Toplum içinde ruhsal travmaya yol açan olaylar çok yaygındır. Araştırmalar her iki kişiden birinin bu tür olaylarla hayatında en az bir kere karşılaştığını gösteriyor. Ruhsal travmayla karşılaşma talihsizliği herkes için eşit değildir. Suç oranının yüksek olduğu yerlerde yaşayanlar, başka ruhsal hastalığı veya alkol-madde bağımlılığı olanlar, askerler, polisler, itfaiye personeli olanlar korkutucu olaylarla daha sık karşılaşırlar. 

Ruhsal travmalardan sonra en sık görülen iki hastalık: Majör Depresyon ve Travma Sonrası Stres Bozukluğudur.

Bunun gibi pek çok olayın, bilhassa savaşın, şu aralar ortamdaki iç savaş hâlinin de travma oluşturduğunu görüyoruz maalesef…

Ruhsal travmalardan sonra sık görülen rahatsızlıklardan biri depresyondur. Depresyonun en sık görülen belirtileri isteksizlik, hâlsizlik, moral bozukluğu, uyku ve iştah bozukluğu ve hayattan zevk alamamaktır. Depresyon ruhsal travmadan sonra ilk kez ortaya çıkabileceği gibi, daha önce depresyon geçirmiş kişilerde depresyonun tekrarlaması şeklinde de görülebilir.

***

Travma Sonrası Stres Bozukluğunda

Uykusuzluk,

Kâbuslar,

Olayla ilgili anıların rahatsız edici biçimde sık sık hatırlanması,

Sürekli olarak olayın tekrarlanacağı korkusu ve bu sebeple de kendini diken üstünde hissetme,

Kolay irkilme,

Çabuk sinirlenme,

Gelecekle ilgili plan yapamama,

Yabancılaşma (başkaları beni veya yaşadıklarımı anlamıyor hissi: (alienation). Bir genç hanım hastam, tecavüz sonrası anılarını âdeta hallüsinasyon boyutunda yaşıyordu.

***

Olayı hatırlatan durumlarda huzursuz olma ve Bu Durumlardan Kaçınma sık görülür.

Bu belirtiler çoğu kişide travmayı takip eden günlerde görülür ve genellikle birkaç hafta içinde kendiliğinden düzelir, ancak bazı kişilerde aylarca, hatta yıllarca sürebilir.

Şu anda 80 yaşın üstünde olan 2. Dünya Savaşı gazilerinde hâlâ bu hastalığın izlerini taşıyanlar vardır. ABD’de bunlara veteran derler.

Belirtiler bazen travmatik olay olup bittikten aylarca sonra başlayabilir.

Birinci Dünya Harbinden sonra tanınmaya başlayan bu hastalık, özellikle Vietnam’dan dönen Amerikalı askerlerde görülen travmatik stres belirtilerinin ayrıntılı biçimde araştırılması ve birçok kitaba, filme konu olması nedeniyle tüm dünyada daha iyi bilinir hâle gelmiştir. Hücre Şoku gibi isimler de verilmiştir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu görülen pek çok kişide, refakatçi olarak başka ruhsal rahatsızlıklar da görülür. TSSB ile birlikte en sık görülen hastalık Majör Depresyon’dur.

***

Depresyon dışında çeşitli anksiyete (kaygı: sıkıntı, endişe) bozuklukları, aşırı alkol veya madde kullanımı da görülebilir. Daha önceden ruhsal hastalık geçirmiş kişilerde travma sonrasında o hastalıkların yeniden ortaya çıkma riski fazladır.

TSSB dışında ikinci bir ruhsal hastalık varsa, hem kişinin yaşadığı sıkıntı ve işgücü kaybı artar, hem de daha yoğun ve daha uzun süreli tedavi gerektirir.

TSSB uzun seneler sürebilen ciddi bir hastalıktır ve psikiyatrideki araz ve belirtilerin neredeyse tamamını kapsar.

Toplumda ruhsal travma yaşayan pek çok kişi olmasına rağmen, ancak bir kısmı (örneğin depremi yaşayanlarda %20’si) Travma Sonrası Stres Bozukluğuna yakalanır.

Bu da bazı kişilerde hastalığa bir yatkınlık olabileceğini veya bazılarının hastalığa karşı daha dayanıklı olduğunu düşündürür: Stres-Diyatez Modeli).

Ruhsal travmalardan sonra kimlerin hastalanacağını veya kimlerin uzun süre hasta olarak kalacağını önceden bilmek kişi ve ailesi için olduğu kadar toplum için de önemlidir.

Yapılan araştırmalar, kadınların erkeklere oranla ruhsal travmalardan sonra Özellikle deprem gibi felaketlerden etkilenen kişi sayısının milyonlarla ifade edilmesi konunun ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu göstermektedir.   

TSSB’na daha sık yakalandığını gösteriyor: Travmanın türü ne olursa olsun, kadınlarda TSSB erkeklerden 2-3 kat daha fazla görülüyor.

Geçmişte başka ruhsal travma yaşayanlar, daha önce ruhsal hastalık geçirmiş olanlar veya yakınlarında ruhsal hastalık bulunan kişilerin TSSB’na yakalanma ihtimali daha fazladır.

Kadınlar, geçmişte ruhsal travma yaşayanlar, başka ruhsal veya bedensel hastalığı olanlar ve travmayı daha şiddetli yaşayanlar daha fazla risk altındadır.

***

Ruhsal travma ne kadar şiddetli yaşanmış ise ruhsal etkiler de o kadar fazla ve uzun süreli olur. Örneğin depremde enkaz altında kalanlar kalmayanlara göre, yakınını kaybedenler kaybetmeyenlere göre, evi hasar görenler görmeyenlere göre daha fazla ruhsal sorun yaşarlar. Bunun dışında travma sırasında yaşanan korkunun derecesi de önemlidir: örneğin deprem anında çok fazla korktuklarını, hiçbir şey düşünemeyip donup kaldıklarını söyleyenler arasında TSSB oranları daha yüksektir.

Kaçınma veya Unutmaya Çalışmak Travmanın Etkilerini Azaltmaz

Travma sonrasında kişinin olayın etkileriyle başa çıkmak için kullandığı yöntemlerin de sonuçları etkileyebileceği düşünülmektedir. Olay olmamış gibi davranan, unutmaya çalışanlarda hastalığın iyileşmesi daha fazla gecikirken, sorunlar için yardım arayan, sorunlarını başkalarıyla paylaşan, hakkını arayan kişiler daha çabuk iyileşiyor. Kişinin elde edebildiği sosyal destek de travma sonrasında iyileşmeye olumlu etkide bulunuyor. Sosyal destek az ise özellikle depresyon belirtileri daha fazla hissedilir.

Zaman Travmanın Etkilerini Tamamen Ortadan Kaldırmaz

Yapılan çalışmalar travmalardan sonraki ilk günlerde olayı yaşayan kişilerin çoğunun ruhsal olarak etkilendiğini, korktuğunu, kâbuslar gördüğünü, ancak bu belirtilerin birçok kişide günler veya haftalar içinde geçtiğini gösteriyor. Ancak etkilenen her 5-6 kişiden birinde belirtilerin düzelmesi çok daha uzun sürebiliyor, bazen ise yıllarca devam edebiliyor. Bu nedenle “zaman her şeyin ilacıdır” sözü herkes için geçerli değil.

***

Travma Sonrası Stres Hastalığı (Bozukluğu) Belirtileri:

Yeniden yaşama (hatırlama): Travma yaşayan kişide olaydan sonra olayla ilgili anıların zihnine gelmesi sık görülür. Olayla ilgili görüntüler (mesela ceset görüntüleri), sesler (yardım isteyenlerin haykırışları) onları düşünmek istemediğinde veya aklına getirecek bir durum olmadığı halde bile kişinin zihnine gelebilir. Bu anıların canlanması kişiyi genellikle çok rahatsız eder ve iç sıkıntısı, çarpıntı, terleme, titreme, nefes alamama gibi bunaltı belirtilerine yol açar. Bazen de kişi olayı gerçekten yaşıyor gibi olur. Gerçekte bir sarsıntı olmadığı halde yer sallanıyor gibi hissetme, uyanıkken travma ânıyla ilgili hayaller görme buna örnektir.

Kişi bu durumu öylesine gerçekçi yaşar ki, ona uygun davranabilir: örneğin gördüğü hayallerle konuşabilir, bir tehlike olmadığı halde kaçmaya çalışabilir.  

***

Kaçınma: Kişi olayı hatırlatan yer, durum, konuşma, hatta duygu ve düşüncelerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışır. Olayı hatırlamak büyük bir sıkıntı, acı ve korku hissine yol açtığı için kişi olayı hatırlatan yerlere gitmez, bu konulardan bahsetmez veya konuşulan yerlerden uzak durur. Enkaz altında kalmış bazı kişiler evin enkazının bulunduğu yeri, hatta o şehri ziyaret edemeyebilir, olaydan bahsedemeyebilir.

Travma yaşamış kişilerde bazen olayın ayrıntılarını unutma durumu görülebilir. Genellikle olayın en sıkıntı verici bölümleri unutulur veya çok güçlükle hatırlanır. Bu durum “olayı düşünmek istememekten” farklıdır ve kişi hatırlamak istediği halde hatırlayamaz.

Ruhsal travmalardan sonra insanlardan uzaklaşma, gelecek beklentisinin kalmaması gibi belirtiler de görülebilir. “Benim yaşadıklarımı kimse anlayamaz” tarzında düşünme sık görülür. Kişiler olayı yaşamamış kişilerden duygusal olarak uzak hissedebilirler, duygularında körelme olur, sevinç ve üzüntü hissedemeyebilirler. Bazen kendilerine yardım etmeye çalışanlara öfke duyabilirler, bazı kişiler sadece aynı örselenmeyi yaşamış kişilerle görüşüp, diğerleriyle ilişkiyi kesebilirler. Gelecekle ilgili plan yapılamadığı için sadece o günü yaşama, aktivitelerde azalma görülebilir.

Aşırı uyarılma: Ruhsal travmadan etkilenmiş kişiler kendilerini diken üstünde, sürekli tetikte hissedebilirler. Her an o olay tekrar olacakmış gibi gelebilir. Davranışlarını bu ihtimali düşünerek şekillendirirler, bu konuda aşırı tedbirli davranırlar. Örneğin istemeden de olsa girdikleri binanın çatlağı var mı, kapısından kolay kaçılabilir mi diye kontrol ederler. Yolda yürürken üstüne devrilmesinden korkup direklere yaklaşmazlar. Tehlikeler konusunda abartılı tedbirler alabilirler. 
Aşırı uyarılmanın diğer göstergeleri âni ses ve hareketlerde irkilme veya yerinden sıçramadır. Kapı çarpması, yüksek sesle konuşma, birinin aniden odaya girmesi gibi beklenmedik durumlar kişinin yerinden sıçramasına ve uzunca sürebilen bunaltı belirtilerine (çarpıntı, terleme, titreme, nefes daralması) yol açar.

***

Özellikle uykuya dalmakta güçlük sık görülür. Travmayla ilgili korkular nedeniyle uykuya dalmak saatler sürebilir, normalde uyandırmayacak seslerle kişi kolayca uyanabilir. Hipervililans ve hiperekpleksi Sendromları da (Gilles de la Tourette, Maine’in Sıçrayan Adamları, Latah)…

Tedaviler

TSSB tedavisinde hem ilaçların hem de psikolojik tedavilerin etkili olduğu gösterilmiştir. Travmatik olaydan herkesin aynı oranda etkilenmediği açıktır. Travmayla ilgili az sayıda ruhsal belirtisi olsa da hayatı çok fazla etkilenmemiş birçok insan vardır. Bazı kişiler için ise travmatik stres belirtileri iş ve sosyal hayatı çok ciddi biçimde engelliyor olabilir. Bu nedenle travmanın etkilerinin giderilmesi için herkesin ihtiyacına göre farklı tedavi yaklaşımları planlanmalıdır:

Rahatsızlığın tedavisinin olduğunun bilinmemesi ve kişilerin travmayı hatırlamak istememesi yardım almayı geciktiriyor.

Travmadan az etkilenmiş, hayatını eskisi gibi sürdürebilen kişilere bilgilendirme;

Travmadan daha çok etkilenmiş, ciddi belirtiler yaşayan, ancak işini gücünü sürdürebilenlere danışmanlık veya kısa psikolojik tedavi yaklaşımları;

Hayatı ciddi derecede etkilenmiş, ağır belirtileri olanlara yoğun psikolojik tedaviler, ilaç tedavileri veya hastaneye yatış dahi düşünülebilir.

Travma sonrası stres hastalığı depresyonla birlikte ise çoğu kez ilaç tedavisi eklenmelidir.

İlaç tedavileri:

TSSH tedavisinde Antidepresan ilaçlar birçok hastalık belirtisini yatıştırmakta yararlı olur. Özellikle Depresyonla birlikte görüldüğünde TSSB tedavisinde antidepresanlar kullanılması gerekir. Tedaviler doktor kontrolünde sürdürülmeli, doktorun önerdiği tedavinin etkili olabilmesi için önerilen süre ve dozlara uyulmalıdır. Bilhassa SSGİ grubu iyi gelir, psikotik özellikler varsa antipsikotikler,(haloperidol, pimozid, daha yeni olanlar) eklenir.

Psikolojik tedaviler:

Psikolojik tedaviler arasında etkili olduğu gösterilen tedavi türü ise Bilişsel-Davranışçı Tedavi adı verilen yöntemdir. Bu tedavide kişinin belirtilerinin sürmesine neden olan hatalı düşüncelerinin sağlıklı düşüncelerle değiştirilmesi amaçlanır. Ayrıca korku nedeniyle kaçındığı durumların üstüne gitmesi sağlanarak bu durumlarda yaşadığı korkunun azaltılması sağlanır. Psikolojik tedaviler bu konuda eğitim ve tecrübesi olan psikiyatr ve Klinik Psikologlar tarafından uygulanır.

Dissosiyatif belirtiler mevcutsa, hipnoterapi de işe yarar.

***

Travma Sonrası Stres Bozukluğu, kişiye ve ailesine büyük sıkıntı veren, ancak tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Travmalardan etkilenmiş birçok kişi:

1. Yaşadıklarının bir ruhsal rahatsızlık olduğunu bilmediği veya belirtileri kendi güçsüzlüğüne-eksikliğine bağladığı için, 

2. sorunların tedavi edilebileceğini bilmediği için, 

3. Tedavi imkânlarına nasıl ulaşacağını bilmediği için,

4. Maddi imkânları olmadığı için

5. Sorunlarını konuşmaya utanıp sıkıldığı için veya rahatsız olduğu için….

tedaviye başvurmuyor olabilir.

Oysaki bu sorunların hem psikolojik açıdan hem de ilaçla başarılı biçimde tedavisi mümkündür. Ayrıca pek çok kişi, yardım kitapçıklarını okuyarak veya sorunu yaşamış başkalarından yardım alarak bazı sorunlarının üstesinden gelebilir.

İyileşme önündeki en temel engeller olan:

-Yardım aramaya çekinme,

-Umutsuzluk,

Olayı hatırlamaktan kaçınma,

İnsanlara güvenini kaybetme... aynı zamanda hastalığın da temel belirtileridir.

***

Bu aralar cereyan edenler çok üzücü ama hiç sevmediğim bir şey yazacağım: Bunların hepsini öngörmüş ve yaptığım konuşmalarda, verdiğim konferanslarda anlatmıştım.

Tek başına ve izole olarak nereye kadar faydam olabilir?

Dilerim Türkiye’yi idare edenler daha sağlıklı politikalar uygular ve aklıselimle hareket ederek memleketi toparlarlar.

Sağlık ve esenlik dileklerimle…

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 09 Eylül 2015 Çarşamba

140 kez okundu
0

Posted by on in Genel

İNSAN TÜRÜ EVRİMSEL AÇIDAN HER ŞEYİ YER (OMNİVORDUR)

İlk atalarımız da muhtemelen leş yiyicilerdi, pişirmeyi öğreninceye kadar!


İşte Tam Taş Devri Diyeti!

Türk Mimar Mühendis odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından 2 bin 20 tüketiciyle gıda güvenliğiyle ilgili anket yaptı. Ankette, tüketicilerin yaşı arttıkça güvenli gıda bilincinin arttığı ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 65’i ise piyasada “organik” diye satılan gıdaların gerçekten “organik” olduğuna inanmadığını dile getirdi.

***

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesinde düzenlenen Bursa Kent Sempozyumu’nda “Bursa’da Tarım ve Gıda Güvenliği” konulu oturumda TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, çarpıcı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Şehrin muhtelif semtlerinde anket çalışması yaptıklarını anlatan Durmuş, şunları kaydetti: “Çalışmayı her eğitim düzeyindeki insanlarla yaptık. Vatandaşlara gıda güvenliğini sorduk. Bu anket neticesinde ortaya çıkan sonuçların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile vatandaşlar açısından önemli olacağına inanıyoruz. Anketler neticesinde görünen şu ki gıda denetimleri konusunda bir takım eksikliklerin olduğu, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı gıda tüketmediklerine dair veriler oluştu. Tüketiciler, denetimler sonucunda uygulanan cezai yaptırımların yeteri kadar olmadığını düşünüyor ve bununla ilgili kaygıları var. Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde yapılan anketlere göre vatandaşların yüzde 60’ının tükettiği gıdaların sağlıklı ve güvenli olmadığını düşündüklerini tespit ettik”.

Vatandaşların gıda ürünü alırken fiyata da ambalaja da baktığına dikkat çeken Oda Başkanı Durmuş, “ama marka ve güvenirlik ön plana çıkıyor. Tüketici alışveriş yaparken ambalajlı ürünü tercih ediyor. Tüketiciler, piyasaya 'Organik' diye sunulan ürünlerin organik olduğuna inanmıyor. Tüketicinin yüzde 65’i organik diye satılan ürünlerin organik olduğuna inanmıyor ve yaş arttıkça bilinç düzeyi daha da artıyor. 22 yaşın altındaki insanlarda bu bilinç düşükken 40’lı yaşların üzerindeki tüketicilerde güven azalıyor” dedi.

***

Sağlıklı gıda ürünlerinin temini, kendi kendine yetebilirlik, ekilebilir arazi ve su kaynaklarının yeterliliği gibi alt başlıkları bulunan gıda güvenliği, kamu sağlığını çok yakından ilgilendiriyor.

Bazı araştırmalar, 5 bin yıllık tarihsel perspektifte sosyal ayaklanma, sivil itaatsizlik, imparatorlukların çökmesi gibi büyük toplumsal ve siyasal olayları, olumsuz tabiat ve iklim şartlarının, kıtlık gibi gelişmelerin tetiklediğini ortaya koyuyor. İnsanların ruh halini değiştiren, sağlık ve zekâ düzeylerini etkileyen biyolojik ajanların veya genleriyle oynanmış ürünlerin varlığından söz ediliyor.

Bu yapılmaya karar verilmişse mutlaka uyulması gereken noktalar vardır. Bu noktalara yani kurallara uyulduğu takdirde aç kalmadan sağlıklı bir şekilde kilo verilebilir. Canan Karatay diyetlerinde ödül olarak kişiye sağlık sunulmaktadır.

***

Sağlıklı kilo verebilmek ve verilen kiloların kalıcı olabilmesi için Canan Karatay Diyetinde hangi kurallara uyulmalıdır?


Bu diyette yemek seçimi ve pişirme teknikleri çok önemlidir. Yemek seçimi ve pişirme tekniklerinde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

Hazırlanan yemeklerde kesinlikle un ile hazırlanan terbiyeler kullanılmamalıdır.

Yemekler altı kısık ocakta uzun sürede pişirilmelidir. Kuru soğan veya biber gibi sebzeler yağda kavrulmadan direkt olarak tencereye diğer malzemeler ile atılarak pişirilmelidir.

Yemekleri pişirmek için cam, emaye, çelik, fırın tepsisi veya emaye kaplı döküm tencereler tercih edilmelidir. Alüminyum, teflon, fırın poşeti yahut mikro dalga pişirme yöntemlerinden kaçınılmalıdır.

Mikser veya karıştırıcı tarzı el aletleri yemeğin işlem görmesine neden olabileceğinden mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. Bu tür el aletleri sebzelerde bulunan liflerin yok olmasını sağlayarak yemeği sağlıksız bir hale dönüştüreceği için karıştırma işlemleri daha çok tahta kaşık veya el çırpıcıları ile yapılmalıdır.

Pişirilen yemeklerde sızma zeytinyağı, inek, koyun yahut keçi sütünden elde edilmiş tereyağı veya kuyruk yağları kullanılmalıdır. Tereyağı ev ortamında hazırlanarak yemekler için gönül rahatlığı ile kullanılabilir.

Özellikle kızartma ve sıcak yemeklerde soya, ayçiçeği veya kanola yağları asla kullanılmamalıdır. Bu yağlar ısıya maruz kaldığında doğallıklarını kaybederek trans yağ özelliğini alır. Trans yağlar vücut için oldukça zararlıdır. Karaciğer yağlanması gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilirler.

Taş Devri Diyeti

Taş devri diyeti yani Paleo diyeti otizmliler, osteoporozlular, aşırı kilolular, diyabetliler, depresyonlular, kanser hastaları, kalp hastaları, küçük çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar, sporcular gibi binlerce kişinin başvurduğu diyet olarak göze çarpıyor. Taş devri diyeti atalarımızın yıllar öncesine dayanan yeme, içme alışkanlıklarına dayanan bir felsefedir.

Taş Devri Diyeti Nasıl Yapılır?

Özellikle yediğimiz yemeklerde ete düşkün bir millet olduğumuz tartışmasız bir gerçek. Diğer batı kökenli diyetlerde ete fazla yer verilmediği için bu diyet programlarının pekte bize hitap etmediğini söyleyebiliriz.

Son zamanların en popüler diyetlerinden olan Taş Devri (Paleo) Diyetinde neler yenir beslenme felsefesi nedir? Bir günlük Diyet programını sizler için araştırdık:

Şeker, tuz ve unu hayatınızdan tamamen çıkarın. Eğer vazgeçemiyorsanız azaltın.

Salam, sosis, sucuk gibi besinlerin tüketimi yasak!

Doğal yetiştirilmiş organik tavuk yemek serbest.

Doğal balık yemek serbest... Çiftlikte yetiştirilmiş balıkları tüketmek yasak.

Kayısı kıvamında haşlanmış yumurta yemek serbest.

Turp, havuç, muz ve patlıcan gibi şeker değerleri yüksek sebze ve meyveler hariç kalan diğerlerini yemek serbest.

Diyet boyunca sarımsak ve soğan yemek serbest…

Koyun ve pastörize sütler yasak. Doğal sağma inek sütü içebilirsiniz.

Bezelye hariç fasulye, nohut gibi baklagiller haftada 1 kez tüketilmeli.

Bu diyeti hazırlayan profesör vefat etti!

Dukan Diyeti Tarifi

Son yıllardaki en başarılı sonuç veren diyetlerden biri de Dr. Dukan Diyetidir. Protein ağırlıklı olan bu diyet yöntemi hemen sonuç veren ve kalıcı bir yöntemdir.  1. Aşamada hızla kilo verilir.

Dukan Diyeti 2. Aşaması seyir aşamasıdır. Bu aşama gerçek kilo kaybının yaşandığı dönemdir. Dukan Diyetinin bu aşamasında diyette saf protein seçenekleri bulunmaktadır. Dukan Diyeti Protein seçeneği olarak 28 çeşit sebze önerilmektedir. Bu seçeneklerde bazı günler sebze bazı günler protein bazı günler de sırf protein yenir. Dukan Diyet inde Sebze yenilecek günlerde sınırsız sebze yenebilir.

Dukan diyetinin üçüncü son aşaması pekiştirme aşamasıdır. Her gün protein ve sebze yenilebilen aşamaya geldiğinizde, biraz meyve, 2 ince dilim tam buğday ekmeği ve yağsız peynir yiyebiliyorsunuz. Dukan diyetinde bu aşamaya gelebilmenin bir ödülü olarak da hafta da 1 veya 2 gün karbohidrat tüketebiliyorsunuz. Haftada 2 öğün ise, kutlama kapsamında ne isterseniz yiyebiliyorsunuz. Yalnız unutmamak gerekir ki Dukan Diyetinde Hızlı sonuç almak için iradenizin çok kuvvetli olması gerekir. Bu aşamanın ne kadar süre yapılacağına gelirsek, verilen kilo başına 5 gün konsolidasyon aşaması yapmak gerekmektedir.

Dukan Diyeti: Dördüncü yani son aşama ise istikrar aşamasıdır. Dukan diyetinin bu son aşamasında normalde ne yemekten zevk alıyorsanız hiçbir sınırlama olmadan tüketebiliyorsunuz.

Canınız ne istiyorsa yiyebileceğiniz bu aşama da tek kural haftanın her Perşembe günü sadece protein içerikli besinler yiyorsunuz. Dukan diyetinde son aşamanın bu kadar rahat olması bazılarına saçma gelse de Dukan Diyetindeki 3 aşamayı ve kuralları bozmadan yapan bir kişi zaten hedeflediği kiloyu çoktan vermiş demektir. Dukan diyetinin son aşamasındaki serbestlik vermiş olduğu kiloyu korumasına yardımcı olacaktır.

ŞARLATANLAR

Eski Fox News çalışanı Mike Huckabee, geçtiğimiz günlerde diyabete çözüm bulduğunu söyleyerek pek çok insanın eleştiri oklarına kendine çekti. Amerika’da 29 milyonu etkileyen bu hastalığa çare olarak “tarçınlı şeyler yiyin” diyen Huckabee, eleştiriler ağırlaşınca ortadan kayboldu. Huckabee daha önce de yılan yağını bu şekilde satmaya çalışmıştı.

Söz konusu medikal şarlatanlık olunca, genel olarak bu tipler hep politikacılardan çıkar fakat yine de tarih boyunca pek çok insan, medikal olarak toplumu kazıklamaya çalışmıştır.

William J. A. Bailey

Marie Curie’nin bulduğu radyoaktif metal Radyum, zamanında Bailey tarafından “insanlara sağlıklı parlaklık” veriyor diye pazarlandı. Medikal alanda hiç bir şey bilmeyen Bailey, Radyum şirketini kurarak suyun içinde radyum satıp insanları zehirledi. Kendisi aynı zamanda Radyum elementli kâğıt ağırlıkları ve Radyum kemerleri satıyordu. Binlerce insanın ölümüne sebep oldu.

John R. Brinkley

Brinkley, keçi yumurtalıklarını iktidarsızlığı geçirmesi için insanlara ilaç olarak tanıtıyordu. Özellikle başka erkeklerin yumurtalıklarına koyduğu keçi yumurtalıklarının reklamını yaparak bir dönem aşırı para kazanmaya başlamıştı. Brinkley’in hastalarından biri eşini hamile bırakmayı başarınca ünü epey arttı. Bir süre sonra, bu şansı döndü ve hastaları bir bir keçi yumurtalıklarından enfeksiyon kapıp ölmeye başladı. Brinkley 1942 yılında beş parasız bir şekilde hayatta gözlerini yumdu.

John Harvey Kellogg

Mısır gevreğini bulan ve sağlıklı beslenmenin babası kabul edilen Kellog her ne kadar gerçek bir doktor olsa da, bir başka konuda şarlatandı. İnsanlara sağlıklı hayat ve diyet hizmeti veren bir sanatoryum işleten Kellog, burada hastalarına yoğurtlu, sulu ve pek çok yüksek fiberli lavmanlar yaptırıyordu.

Kellog, seks yapmanın sistemi zayıflattığını söylüyordu ve çoğu hastalığın cinsel olarak bulaştığını düşünüyordu, bu sebeple tüm hastalarına düzenli olarak lavman yaptırıp bunun içlerini temizlediğini söylüyordu.

Kellog’un çılgın fikirlerine rağmen Amelia Earhart, Henry Ford ve Thomas Edison gibi pek çok ünlü kişi onun müdavimlerindendi. Büyük ihtimalle hepsi büyük lavman düşkünleriydi.

William Radam

İnanmayacaksınız ama bu adam insanlara 19.Yüzyıl’da “Mikrop Kırıcı” diye içinde %99’u su olan şişeler satıyordu.

Bu işten o kadar zengin oldu ki bir noktada 17 adet fabrikası vardı.

Clark Stanley

Yılan yağının mucidi olan bu adam, zamanında şişesinden 50 sent kazanıyordu.

Federal ajanlar bu yağın ne olduğunu anlamak için incelediğinde %99’unun mineral yağı olduğunu fark etti. Stanley bundan çok para kazandı fakat dünyaya kazandırdığı yegâne şey “yılan yağı satıcısı” lafıydı.

D. D. Palmer

Palmer, beden sıvılarının kendi bilincinin olduğunu düşünüyordu ve bu sebeple bu sıvıların manipüle edildiğinde insanların iyileşeceğine inanıyordu. Buradan kayropraktiyi bulan bu adam, yine de kayropraktinin (elle masaj tedavisi) yararlarıyla değil daha çok insanları garip garip mıncıklamasıyla ünlüydü.

Bernard Jensen

Jensen, insanların irislerinden ne hastalığa sahip olduğunu anlayabileceği “iridology” isimli bilimi geliştirmişti. Mesela irisinizin bir kısmı karaysa Jensen’e göre büyük ihtimalle karaciğer sorununuz vardı.

İŞİN PSİKİYATRİK YÖNÜ

Anoreksiya Nervoza, Bulimiya Nervoza, Tıkınma Bozukluğu, ilaç yan etkileri gibi pek çok psikiyatrik hastalık var.

Keza Obezite çok büyük bir sorun.

Vücut Kitle Endeksi, vücut ağırlığınızın boy uzunluğunuzun karesine bölünmesi ile elde edilir. Sonuç olarak elde edilen değer yani beden kitle endeksi aşağıdaki aralıklarda değerlendirilir.

0-18.4: Zayıf

18.5-24.9: Normal

25.0-29.9: Fazla Kilolu

30.0-34.9: Şişman (Obez) - I. Sınıf

35.0-44.9: Şişman (Obez) - II. Sınıf

45.0 ve üstü: Aşırı Şişman (Aşırı Obez) - III. Sınıf

İŞTAH AZALTAN PSİKİYATRİK İLAÇLAR & UYGULAMALAR

Metil Fenidat ve Amfetamin Türevleri

Fluoksetin (ilk zamanlarda)

Topiramat (bir antiepileptik ve DDD)

Akupunktur +/-

Hipnoterapi +++…

Her okunana kanmamak lazım!

 

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 05 Eylül 2015 Cumartesi

119 kez okundu
0

Posted by on in Genel

Bu sabah evden çıkarken telefonum çaldı, bir baktım kadim dostum, gitarist ve keman virtüözü Burhan Hüseyin.

Beni ta 40 sene önceye taşıdı adeta.

Kendisiyle Adana’da 6.5 Duraktaki evde otururken tanışmıştık ve tipik bir Yunan göçmeniydi. Apartmanda o zamanlar Çukurova Tıp Fakültesi’nin lojmanında ikamet etmek etmekteydik.

Evimizdeki tek Arçelik marka klima bağırırcasına çalışır, biz de evde oturup harıl harıl çalışırdık. Komşularımız arasında o dönemin Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü başkanı- ki Hacettepe kökenliydi, karısı (Çocuk Nörolojisi Doçentiydi) ve Merhum Beyin ve Omurilik Cerrahisi Hocası otururlardı. Ortopedistin karısı da Pediatrik Nöroloji Doçenti olan, pek muhteris, sarışın bir hatundu. Sık sık tartışırlardı ve iki erkek çocukları da apartmanın baş belasıydı diyebilirim.  Balkondan aşağı sivri maddeler atarak eğlenirlerdi. Bir keresinde annem evlerine baskın yapınca, korkudan çocuklarını gizlemişlerdi.

***

Aşkın Karadayıda Anabilim Dalı Başkanıydı. İri yarı ve duygusal iniş çıkışları bol olduğundan, “Şaşkın Kabadayı” diye lakap takmıştık. Her gün Balcalı’daki kampüse gider gelirdik.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı İlter Bilgin’di. Pederle hiç geçinemezlerdi. Nedense hep çatışırlardı. Sonradan International Hospital’e geçti ve orada vefat etti. Yakın dostu Nefroloji Profesörü Ali Gürçay ise hayatta.

Prof. Dr. Mehmet Ünal henüz Adana’ya gelmemişti. Henüz Hacettepe’deydi; sonradan babamın selefi olacak ve bütün dosyalar teker teker indirilip, Prof. Dr. Orhan Öztürk’ün “kutsal” kitabına göre tekrar değerlendirilecekti ve ben de interni olacaktım. Pek keyifli günlerdi; hoca da birkaç kere evlendi. Prof. Dr. Bekir Aydın Levent Hocam ve ağabeyim de bir ara muayenehane açıp kapattı. Ciddi bir aort ameliyatı geçirdi; yakınlarda da annesi vefat etti. Çok severim. Babamın onda, onun da bende çok emeği vardır.

***

Oftalmoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Gülhan Slem’di ve pek zarif, nazik bir adamdı. Halen de görüşüyoruz gittiğimde. Bağırsak kanseri geçirip, incecik kalabilen nadir hocalardandır. Şimdilerde mütekait ama çok faal bir hayat yaşamakta…

GÜLHAN SLEM ile ilgili görsel sonucu

***

Dr. Mustafa Övül ve Nihat Alpay Ağabey henüz asistandı. Bir de Süleyman Ağabey vardı ki, sonradan alkol sorunundan dolayı intihar etmişti.

Annem de, babam da sağdı. Balkonumuzda oturur dünya ve Türkiye meselelerini tartışırdık.  Karşımızda bir Kurtarılmış Bölge dururdu. Oraya değişik sol gruplar saldırır, nümayiş gerçekleştirirlerdi. Ben hiçbir zaman bulaşmadım ama çok teklif geldi.

Çocuklarımızın Amcası dediğimiz Cüneyt Bey” de Radyoloji bölümünün başındaydı. Mütevazı ve ürkek mizaçlı bir adamdı ve çok güzel, sarışın, pek hoş bir karısı vardı. Sonradan boşanmışlar, İstanbul’da karşılaştık.

Yakup Sarıca daha uzakta yaşardı ve pek de mütevazı bir adam değildi; Aksel’le pek anlaşırlar ve Başağrısı Günleri’nde birbirlerine asetat ve PPP malzemesi verirlerdi (Kapadokya, Pamukkale, Bodrum, Ölü Deniz... Pek çok yere giderdik )…

***

Henüz Aksel’le tanışmamıştık ama bu giriş iyi oldu sanırım. Henüz 12 Eylül felaketi başımıza gelmemişti ve Haluk Karamağralı, Beyhan Hanım, yeni boşanmış olan Esin Afşar evimizin müdavimleri arasındaydı.


Melek adında pek güzel bir sekreteri vardı; iki katlı muayenehanede iyi para kazanıyordu Peder. Ben de arada gidip yanına takılıyor, sonra Adana Tenis Dağcılığa gidip göle giriyordum. Orada Teoman Sarıaslan, merhum ağabeyi Taşkafa Cengiz ve Esma Tümsa gibi asistanlar da hep bir arada takılırdık. Ahmet Adar Ağabeyim de asistandı.

***

Tipitos lakaplı bir Çocuk Asistanı da, tıpkı Sadi gibi, bir dönem ev arkadaşım olmuştu. Sonra da orada uzman olarak kaldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Can Özşahinoğlu’ydu ve pekiyi bir hekim, dost bir hocaydı. Talebeleriyle arkadaş gibiydi.

Kadim Dostum Profesör Canan Ersöz o zaman bekârdı ve AFS ile ABD’den yeni dönmüştü. Sonunda Oftalmolojiye gelin gitti ve Oftalmolog Prof. Dr. Reha Ersöz’le evlendi.

***

Metin Mürşitoğlu da henüz talebeydi. Lemi, Adil ve ben sık sık kantinde muhabbet ederdik. Şemi de pek efendi adamdır ama Lemi’nin annesi benim sigara merakımdan az çekmemiştir.

Dr. Faik Kuseyri de Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisas yapacaktı sonradan. Bahçesinde Remzi ile oturur gitar çalardık.

***

Bir gün kapımız çaldı elinde kemanı ve gitarıyla mütevazı bir adam girdi içeri: Burhan Hüseyin. Parapsikoloji ve ruhaniyete meraklı, içki sigara filan kullanmayan, sevimli bir zattı. Yunan göçmeni olduğunu söylemişti ve iyi derecede keman, az seviyede klasik gitar çalıyordu. Pek hevesliydi ve besteler yapardı. Zaman zaman bunları beraberce icra ederdik.

Notaları alır ve tamamen doğaçlama ile takılırdık; bazen de eser geçerdik. Benim Adana Musiki Derneği’ne de devam ettiğim senelerdi. Bir yandan da Uz. Dr. Ürolog Atilla Gürel’in muayenehanesinde, ücretsiz dersler veriyordum; maalesef  2105’te vefat etmiş! Çok içerdi ve fazla duygusal bir adamdı. Arkadaşlarıyla beraber, Nurperi’yle olan düğünümüzü (Harbiye Orduevi’ndeki) şereflendirmişti. Allah rahmet etlesin.

***

O dönemde de ik Klasik Gitar Resitalimi vermiş, akabinde The British Council vasıtasıyla gelen Büyük Gitar Hocası Julian Byzantine ile tanışıp, Sular Semti’ndeki bir kebapçıda rakı, şalgam ve kebap takılmıştık.

Üstat içtikçe açıldı ve kendisinin aslında Ermeni kökenli olup, Adana’dan göçenlerden olduğunu anlattı ve bana Müzik Akademisi’nde asistanlık teklif etti!

Julian Byzantine

Büyük bir virtüöz değildi ama çok sağlam tekniği vardı ve bana ayaküstü pek çok şey öğretti. Rahmetli Kurtuluş’la tanıştıramadım maalesef.

***

Bana telefonda söyledikleri aynen şöyle: “Keremciğim, babanı rahmetle anıyoruz. Burada bir bando mızıka grubu kurdum ve onlara gitar ve keman eşliğinde konser eğitimi veriyorum. Bizler Atatürk’ün neferleriyiz.  Adana’ya yolun düşerse mutlaka beklerim. Çalarken ilham gelip, öne arkaya sallanıyorum. Ne dersin, bu parapsikolojik bir vaka mı?”

“Ağabey, beyninizin bir oyunudur ama öyle olmadığı anlamına da gelmez. Ben epeydir boşlamıştım ama tekrar çalışmaya başlayacağım. İnşallah oraya ilk gelişimde bir şeyler tıngırdatırız”.

Fazla uzatmayayım; bir bardak çay içince dahi buram buram terleyen Burhan Ağabeyim, bayrağı taşıyormuş Adana’da.

Gözlerim doldu. O zamanları hatırladım.

Hayatta ıskaladıklarım geldi aklıma ve hüzünlendim.

Ve tabii ki İklil

Ne diyeyim. Elbet görüşürüz ve İdil gene bana sarılır.

Neyse, Burhan Hüseyin Ağabeyin bir resmini bulamadım ama ilk fırsatta temin edeceğim.

Pek hakikatli adamdır.

Şimdi istirahat zamanıdır.

Gene yazarım.


Byzantine bulamadım, bunu ben de pek güzel çalardım... Benimki Segovia'ya perestişti...

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 05 Eylül 2015 Cumartesi

148 kez okundu
0