ALKOL BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ

M. Kerem Doksat      27 Şubat 2021 Cumartesi      1155

Sevgili Mekancılar,

Bugün size alkol bağımlılığı tedavisinden bahsetmek istiyorum. Çalışmalara göre, alkol bağımlılığı tedavisi görenlerin %70 kadarında içki kullanma oranları biraz azalıyor ve bir yıl içinde bu kişilerin sağlık durumu biraz daha iyileşiyor. Tedavi sonrasında hastaların günlerin %5-10’da alkol kullanır hale gelebiliyorlar.

Tedavi altındaki hastaların çoğunluğunda tedavi sonrası bir sene içinde en az bir depreşme yaşanabiliyor.

Şu hastaların alkol bağımlılığı tedavisi için özellikle hastaneye yatırılarak tedavi edilmeleri uygundur:

-Öyküsünden yoksunluk döneminde sara nöbeti geçirmiş veya deliriyum tremense girmiş olan hastalar.

-Aşırı ölçülerde alkol kullandığı ve alkole yüksek tolerans geliştirdiği tespit edilen hastalar.

-Başka maddeleri de istismar eden kişiler.

-Genel tıbbi durumu bozuk veya ruhsal bozukluğu olan hastalar.

-Ağır yoksunluk belirtileri gösteren hastalar.

Akut entoksikasyondaki hastalar yakın gözlem altında tutulurlar. Hastanın yeterli sıvı alımı ve destek tedavisi sağlanır. Onun dışında hastaneye yatış süresi klasik olarak 28 gündür. Hastalar bu sürede önce  tıbbi detoksifikasyon ve rehabilitasyon programına tabi tutulur.

Bu faz hastanede atlatıldıktan sonra, alkol kötüye kullanımı ve bağımlılığının uzun süreli tedavisinde şu ilaçlar kullanılır.

1-Naltrekson

Bir opiyat reseptörü antagonistidir. Opiyat reseptörlerinin aracılık ettiği alkolün öforik ve ödüllendirici etkilerini önler. Alkolün yol açtığı dopamin salıverilmesinin ödüllendirici etkisini engelleyerek etki eder. Ailesinde alkol bağımlılığı olan ve çok yoğun alkol alma isteği olanlarda özellikle etki edebilir.

2-Disülfiram

Tiksindirici amaçla, alkol almaya karşı koyma isteğini sağlamak amacıyla kullanılır. Aldehit dehidrogenazı inhibe ederek, alkol alındığı takdirde toksik düzeyde asetaldehit birikmesine neden olur. Sonuçta kişide hoşa gitmeyen fiziksel belirtiler ortaya çıkar. Bunlar, yüzde ve boyunda sıcaklık duyumu, baş ağrısı, kızarma, bulantı, kusma, hipotansiyon ve anksiyete belirtileridir. Göğüs ağrısı, katılmalar, karaciğer işleve bozuklukları, solunum baskılanması, aritmiler, myokard infarktüsü ve ölüm  olabileceği de bildirilmiştir.

Bu ilacın kullanılmasındaki hedef, dürtüsel içme davranışını engellemektir. Hasta, disülfiram alırken alkol kullanırsa hastalanacağını bilmektedir. Hastanın bilgisi ve rızası olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır. Alkol içeren her türlü maddeden (kolonya, parfüm vb.)uzak durmaları gerektiği hatırlatılmalıdır. Disülfiram kullanıldıktan sonraki 2 hafta içerisinde de benzer nedenlerle alkol içilmemelidir.

Akamprozat

Taurininin bir aminoasid türevi olup, beyindeki glutamaterjik işlevi dengeye getirir. Daha etkili olabilmesi için, en az yedi günlük bir yoksunluk döneminin geçirilmiş olması tavsiye edilir.

Ek olarak, bilişsel davranışçı terapiler, hipnoterapi ve grup terapileri arasından seçilecek olan psikoterapi tekniği de orta-uzun vadeli tedaviye eklenmelidir.

Alkolün orta-uzun vadede sayılabilecek bir çok kişisel ve toplumsal zararı göz önünde bulundurularak, bu bağımlılıktan kurtulmak için en kısa zamanda bir psikiyatra başvurulması büyük önem arz etmektedir.

Saygılarımla

Prof. Dr. Mehmet Kerem Doksat-27.02.2021-Tarabya

 

Paylaş Paylaş
Yeni Eklenen Yazılar

AĞRISIZ YAŞAMAK

Ağrı, vücut dokusuna zarar veren veya verebilme potansiyelindeki uyaranlara bağlı olarak ortaya çıkan, vücudun belli bir...

KÜRT SORUNU

25. 11. 2006'da memleketimizin önde gelen terör uzmanlarından Ercan Çitlioğlu'nun dâvetlisi olarak Bahçeşehir Üniversite...

KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞI VE PANDORA'NIN KUTUSU

Biraz önce Kosova'nın bağımsızlığı ilân edildi ve Pandora'nın Kutusu açıldı!Bir Türk ve Müslüman olarak sevinemiyorum. S...

SERDAR AKİNAN'IN PEK DE KATILMADIĞIM YAZISI'

Akşam Gazetesi'nin yazarlarından ve televizyoncu Serdar Akinan bu sefer altına imza atmayacağım, atamayacağım, bir öncek...

İZMİRDE İTİBARINI TAZELEYEN BİR MEKAN ALTINKAPI

İzmir Hilton Oteli'nde ve Altınkapı Restoran'da başımıza gelenleri yazmıştım. Biraz evvel Sayın Cüneyt Altınkapı aradı...

 
Web Tasarım Sapka.org   ©