KEKEMELİK HAKKINDA

M. Kerem Doksat      8 Temmuz 2013 Pazartesi      6513GİRİŞ

 

Kekemelik, özellikle küçük yaşlarda yaşanan psikolojik sorunlar vesilesiyle ortaya çıkabilen, bâzen ateşli hastalıklarda gelişimde olumsuz katkıları olan, akıcı konuşma bozukluğu olarak da nitelendirilen bir patolojidir.

Genetik oluşumuyla ilgili yeterince güçlü bilimsel bir kanıt henüz yoktur.

Kekemeliğe çocuklarda, yetişkinlere kıyasla daha çok rastlanır. Okul öncesi cağındaki çocukların %5’inde, yetişkinlerde %0.73 civarında rastlanır. Aynı oran cinsiyetlere göre ayrılırsa, erkeklerde %80, kadınlarda %20’dir oranı karşımıza çıkar. 2-3 yaş civarında rastlanan kekeleme hallerinin büyük ekseriyeti nöro-gelişimsel ve geçici şeylerdir. Çocuğun korkutulmaması ve başta ebeveyn olmak üzere, yakın çevresinin eğitilmesi hekimin en önemli görevidir.

ETİYOPATOGENEZ

Kekelemeye yol açan henüz kesin bir sebep gösterilememiştir. Bâzı araştırmalar genlerin ve / veya stresin stresin kekelemeye yol açtığını göstermektedir. Başka araştırmalarda ise kekeleme ile Gilles de la Tourette sendromu arasında ilişki olduğunu savunulmaktadır. Tamamen psikolojik bir kötü alışkanlıktan ibaret olduğu fikri büyük itibar kaybetmiştir. Daha ziyaâe, emosyonların düzenlenmesinden sorumlu olan limbik, para-limbik ve frontal devrelerdeki disfonksiyonun sorumlu olduğu bir patoloji olduğu düşünülmektedir. Buna göre, frontal disfonksiyon striatal, limbik ve para-limbik bölgelerdeki disfonksiyon bir kısır döngü oluşturarak kekelemeyi arttırmaktadır.

KLİNİK GÖRÜNÜMLER ve HEDEF POPÜLASYON

Bütün çok sık rastlanan hastalıklar gibi, buna da bir kutsallık atfedilir ve meselâ Musa’nın kekelediği veya duraklayarak ve zorlanarak konuştuğu, solak olduğu gibi şeyler pek çok dinsel ve bilimsel metinde tartışılır. Hâttâ bâzı çağcıl kişilerle (Bo Jackson, Bruce Willis) Musa’nın ve Isaac Newton’un kıyaslamaları yapılır. "Yahu, Musa kekelese ne olur, kekelemese ne olur; Newton, Katolik Kilisesi'nin korkusundan oral döneme regrese mi olmuştur, pek mühim vallahi)" demeyin. Bir makaleye başlarken tarihten örnekler verdiniz mi, yazdıklarınız da daha etkileyici olur. Açıp bakın bütün derleme veya gözden geçirme yazılarına; sanki okuyanlar acayip câhilmiş gibi, tâ gidebilecekleri en önceki zamanlara kadar dip dalışı yaparlar. Benim gibi çok makale takip eden ve editörlük yapanlar da stresten kekeleyip pepelerler arada bir.

Şimdilik Tanrı'nın kekelediğine dair doğrudan atıflı bir makale bulamadım ama inanın ki vardır ve mevcuttur.


Kekelemeyle diğer pek çok şey arasında (“kekeleme tarzı priapizm” gibi ilginçlikler dâhil) doğrudan veya dolaylı bağlantı kuran araştırmalar ve vak’a bildirimlerine sık rastlanır. Bizden İşeri ve arkadaşları adenotonsillektomi ve ventilasyon tübü takılmasından sonra gelişen vak’alardan bahsederler. Gene bizden, sevgili ihtisas arkadaşım Güneş Kızıltan ve arkadaşı, bu problemin bir segmental veya fokal aksiyon dostinisi olduğu kanaatini taşımaktadır. Nitekim kekemelerde ve yakın akrabalarında diğer MSS Merkezî Sinir Sistemi) hastalıklarının, erkek cinsiyetinde daha fazla görülmesine dikkati çekmektedir.

Pro-dopaminerjik ajanların frontal kortekste DA artışına yol açarak kekelemeye yol açmasından bahsedildiği için, bâzı vak’alarda DA antagonistlerinin kullanılması da gündeme gelmiştir ama hangi hasta için neyin iyi geleceğinin çok iyi tartılması icap eder.

TEDAVİ

Hastanın yaşı, komorbid diğer patolojiler, şiddetlendirici veya hafifletici her türlü faktör ele alınmalıdır. Böyle hastalarla ilgilenirken çok sabırlı ve sebatkâr olmak mecburiyeti içindesinizdir.

Ritmik ve şarkı söylercesine konuşma hâlâ en etkili yöntemlerdendir. Bunun için kulağa takılan metronom gibi darbe veren âletler, hipnorölaksasyon ve telkinle özgüvenin arttırılmasından tutun da, antiepileptik-antikonvülsan ilâçlar, orta-uzun etkili benzodiyazepinler, pradoksal olarak DA agonistleri, NMDA antagonistleri… Pek çok ilâç ve teknik kullanılabilir.

Meselâ bir zamanlar şiddetli kekemelikten mustarip olduğu rivayet edilen Halit Kıvanç, şöyle söyler: "Bu, rahmetli Altan Erbulak ile uydurduğumuz bir haberdi”. Buna karşın, bunca senelik tecrübesine rağmen konuşurken aksesuar çene, omuz ve kol adalelerini kullanması dikkat çekicidir. Etik olmayacağı için başka bir şey yazamam.

 

SONUÇ

Bu ön makaleyi, psikiyatri grubumuzda bir süredir devam eden tartışmalara bir ufuk açmak amacıyla klavyeye aldım. Daha teferruatlısını ayrıca yazacağım.

Mahreç göstermek kaydı ile iktibas etmek serbesttir.

Yoksa, siz hâlâ kekelettiremediklerimizden misiniz?

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 08 Temmuz 2013 Pazartesi

KAYNAKLAR

Abwender DA, Trinidad KS, Jones KR, et al. Features resembling Tourette’s syndrome in developmental stutterers. Brain Lang 1998 May; 62(3) :455-64.

Blomgren M. Behavioral treatments for childrenadults who stutter: a review. Psychol Res Behav Manag. 2013 Jun 10;6:9-19.

Chen WH, Peng MC. Acquired stuttering in a patient with encephalitis. Gaoxiong Yi Xue Ke Xue Za Zhi. 1993 Mar;9(3):183-5.

Cook S, Donlan C, Howell P. Stuttering severity, psychosocial impactlexical diversity as predictors of outcome for treatment of stuttering. J Fluency Disord. 2013 Jun;38(2):124-33.

Craig A, Hancock K, Tran Y, Craig M, Peters K. Epidemiology of stuttering in the community across the entire life span. J Speech Lang Hear Res. 2002 Dec;45(6):1097-105.

Fetterolf F, Marceau M. A case of bupropion-induced stuttering. Gen Hosp Psychiatry. 2012 Sep 5. Epub ahead of print

Garfinkel HA. Why did Moses stammer? and, was Moses left-handed? J R Soc Med. 1995 May;88(5):256-7.

Işeri E, Ibiloǧlu A, Aydil U, Gündüz B, Kayikçi ME. Stuttering after adenotonsillectomyventilation tube ion. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Dec;40(6):E51-3.

Kefalianos E, Onslow M, Block S, Menzies R, Reilly S. Early stuttering, temperamentanxiety: two hypotheses. J Fluency Disord. 2012 Sep;37(3):151-63.

Kiziltan G, Akalin MA. Stuttering may be a type of action dystonia. Mov Disord. 1996 May;11(3):278-82.

Kushner HI. Retraining left-handersthe aetiology of stuttering: the risefall of an intriguing theory. Laterality. 2012;17(6):673-93.

Levin S. The speech defect of Moses. J R Soc Med. 1992 Oct;85(10):632-3.

Leon-Sarmiento FE, Paez E, Hallett M. Naturenurture in stuttering: a systematic review on the case of Moses. Neurol Sci. 2013 Feb;34(2):231-7.

Lynch M. What do Bo Jackson, Clara Barton, Moses, Bruce WillisSir Isaac Newton have in common? J Pract Nurs. 2000 Fall;50(3):16-7.

Maviş I, St Louis KO, Ozdemir S, Toğram B. Attitudes of Turkish speechlanguage therapists toward stuttering. J Fluency Disord. 2013 Jun;38(2):157-70.

Morrison BF, Burnett AL. Stuttering priapism: insights into pathogenesismanagement. Curr Urol Rep. 2012 Aug;13(4):268-76.

Pauls DL, Leckman JF, Cohen DJ. Familial relationship between Gilles de la Tourette's syndrome, attention deficit disorder, learning disabilities, speech disorders, and stuttering. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1993 Sep;32(5):1044-50.

Schuster SH, Schuster FM. A muscle spindle abnormity in one laryngeal muscle would be sufficient to cause stuttering. Med Hypotheses. 2012 Jul;79(1):34-7.

Shaygannejad V, Khatoonabadi SA, Shafiei B, Ghasemi M, Fatehi F, Meamar R, Dehghani L. Olanzapine versus haloperidol: which can control stuttering better? Int J Prev Med. 2013 May;4(Suppl 2):S270-3.

Yairi & Ambrose, 2005,1:1.6 Kloth, et al. 1995; Mansson, 2000.

http://forum.kanka.net/showthread.php?322262-Halit-Kıvanç-ile-anılar-resmi-geçiti&s=744d29e610ab4fc0be469e8ae8a29f32

Paylaş Paylaş
Yeni Eklenen Yazılar

AĞRISIZ YAŞAMAK

Ağrı, vücut dokusuna zarar veren veya verebilme potansiyelindeki uyaranlara bağlı olarak ortaya çıkan, vücudun belli bir...

KÜRT SORUNU

25. 11. 2006'da memleketimizin önde gelen terör uzmanlarından Ercan Çitlioğlu'nun dâvetlisi olarak Bahçeşehir Üniversite...

KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞI VE PANDORA'NIN KUTUSU

Biraz önce Kosova'nın bağımsızlığı ilân edildi ve Pandora'nın Kutusu açıldı!Bir Türk ve Müslüman olarak sevinemiyorum. S...

SERDAR AKİNAN'IN PEK DE KATILMADIĞIM YAZISI'

Akşam Gazetesi'nin yazarlarından ve televizyoncu Serdar Akinan bu sefer altına imza atmayacağım, atamayacağım, bir öncek...

İZMİRDE İTİBARINI TAZELEYEN BİR MEKAN ALTINKAPI

İzmir Hilton Oteli'nde ve Altınkapı Restoran'da başımıza gelenleri yazmıştım. Biraz evvel Sayın Cüneyt Altınkapı aradı...

 
Web Tasarım Sapka.org   ©