KUŞ GRİBİ GEYİĞİ

M. Kerem Doksat      27 Mart 2008 Perşembe      4307

Ortada olup bitenler o kadar sür'atle gelişiyor ki, bu yazımda sâdece geyik yapacağım. Israrla ve inatla Ergenekon'dan da bahsetmeyeceğim, tamam mı!

*

"Geyik yapmak" yeni nesillerin bir tâbiri; menşeini bilmiyorum ama cinsellikle uzaktan akraba olduğunu, sûreten de şakalaşmak anlamında kullanıldığını biliyorum ve bütün bunları göze alarak, bir "lapsus Freudien" mâhiyetinde değil, bilinçli olarak "geyik" yapacağım.

Efendim, geçen gün gazetelerden öğrendik ki, kuş gribi sebebiyle karantina altında olan bir köyümüzdeki 17 yaşında yağız bir delikanlı komşusunun tavuğuna sevdâlanmış.

Sevdâsı o derece ileri gitmiş ki, dayanamayıp tavukla cinsî münasebette bulunmuş.

Tavuk da ölmüş. Bu vefatın esbâbı mûcibesi meçhûl. Yâni yumurtlayacak kadar genişleyebilecek büzüğü olan tavuğun vefatının zevkten mi, aşkı memnûnun hicâbından mı yoksa "tecavüzcünün (doğrusu mütecâviz olacak ama neyse, zâten geyik yapıyoruz) yamyamca eğilimlerinin bir sevk-i tabiîsi olarak şettikten sonra bir de kızartıp yemesinden mi neş'et aldığı gazetelerde ifşa edilmemiş. Eğer ilk iki şıktan biri vâki ise, rahmetli gıtgıtgıdağın ismi Memnune olarak yâd edilmeli (geyik).

Köylüler olaydan şüphelenip, ev sâhibi olup da o esnâda İstanbul'da bulunan imama haber salmışlar; o da atlayıp (geyik) evine gelmiş ve sevgili tavuğunun arş-ı âlâya yükseldiğini, bu terfii de komşusu yağız delikanlının hayata geçirdiğini (geyik) anlayınca kendisinden şikâyetçi olmuş. Eğer olmasa, amme (geyik) davası açılır mıydı? Vallahi bilmem. Eşek, köpek gibi hayvanattan dolayı çok hâdise işittik ama tavuk için kuşkuluyum.

Jandarma hâdiseye el koymuş (geyik) ve maktûl de suçunu itiraf etmiş ve ayaktan (geyik) yargılanmak üzere salıverilmiş.

İmdi, bir tıbbiyeli olarak meraktayım, hâttâ endişeliyim. Nelerden dolayı mı?

*

Bu köyde kuş gribi var mı? Var.

Merak bahsi: Şimdi, rahmetli Memnune eğer grip idiyse, bu da tecâvüzcüsüne bulaştıysa, bu sirayetin hangi yolla olduğunu nasıl bileceğiz. Zührevî yoldan mı, ön sevişme döneminde gagasından bûse alırken mi, yoksa iyi kızartmadan yendiğinden mütevellit mi?

Bunu mutlaka tesbit etmeliyiz. Eğer zührevî yoldansa veya ön sevişmedense, dünya literatürüne geçer (geyik) ve yazar da JAMA'daki (geyik) yazısından iyi puan toplayıp meslekdaşlarına bin basar (geyik)! Ha, bunun tefrik-i teşhisi nasıl yapılır? Vallahi, bunu Bayan Medya Detektifi'ne sormalıyız, ben sâdece psikiyatrım.

Endişe bahsi: Eğer bu yağız delikanlının bir yakın arkadaşı da akabinde kuş gribine yakalanırsa, hele bu arkadaşı hemcinsi ise o köyün hâli ne olur? "Memnume'yi beraberce yemiştik" mi derler, böyle bir ifâde iyice ortalığı karıştırıp tüm köyün geyikleşmesinin müsebbibi olur mu?

*

Şimdi ciddileşiyorum. İnternette bir film var, mutlaka indirip (geyiğimsi lâf) seyredin:

","width":"400","height":"300

Çok ama çok düşündürecek sizi, garanti ediyorum (asla geyik değil).

Bu arada evrensel yengemiz Paris Hilton İstanbul'u teşrif ettiğindeki izdihamdan pek memnune kalmış ve kendisini millî yengemiz Deniz Akkaya kurtarıp oteline götürmüş, TV gösterdi! Büyük neişyaptığıbilinmez işkadınımız Helin ise sâhibi bulunduğu http://www.guardianturk.com/ mekânı sâyesinde Basın Konseyi'ne âzâ olduğundan mütevellit, ufkunu ve ilişkilerini genişletmek (geyik) amacıyla ABG'ye "yeni formatları incelemeye gidiyormuş; bunun içinse bilhassa Los Angeles ve Las Vegas'ı tercih etmiş (demek ki oralarda format ve ilişkiler mebzul [geyik]). En kötüsü de.

Artık gecelerde eskisi gibi görünmeyecekmiş.

*

Helin, bak Devletlû bile Gülümüz'le birlikte yumuşamakta.

Sen biz fakir Türk erkeklerini gazetelerdeki, mecmualardaki ve web mekânlarındaki fotoğraflarından mahrum bırakma. Bu mümtaz web mekânındaki şu videolu haber için ise minnettarım (http://www.guardianturk.com/news/139/ARTICLE/2379/2008-03-26.html):

Bugüne kadar sâdece komedi filmlerinde karşılaşılan erkeğin hâmile kalması durumu ABD'de gerçek oldu. Oregon kentinde yaşayan Beatie çiftinin Temmuz'da doğması beklenen kızlarını babası Thomas dünyaya getirecek. Thomas'ın doğum yapmasında biyolojik bir engel yok. Çünkü Thomas ameliyatla sonradan cinsiyet değiştirmiş bir kadın. 21 yaşındayken ameliyatla göğüslerini aldıran Thomas'ın cinsel organına ise operasyon yapılmadı. Düzenli olarak testesteron hormonu enjekte edilen Thomas, Nancy adlı bir kadınla evlendi.

Çift, gittikleri doktorda Nancy'nin kısır olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Thomas hormon tedavisi kesti ve dört ay sonra regl olmaya başladı. Dokuz doktor gezen çift sonunda hayâllerini gerçekleştirdi.

Temmuz'da doğumu gerçekleştirmesi beklenen Thomas, "hâmile bir erkek olmak inanılmaz bir duygu. Cinsel kimliğim açısından bir değişiklik olmayacak. Nancy için de sâdece bebeğimizi taşıyan bir kocayım. Kızımın babası ben, annesi ise Nancy olacak. Çok mutluyum dedi.

Bak, yokluktan neler yapıyor el-âlem. Şu fakir milleti tavuğa kuşa veya trans-gender hâmilelere mahkûm etmenin âlemi var mı?

Şey. Yâhu bu Thomas'ı dokuzuncu doktor n'apıp da hâmile bıraktı (ay, pardon, hâmile kalmasını sağladı)! Bence NTV'de entellektüel kızlar bu suale bir açıklık kazandırırlar; haydi kızlar çünkü kafayı yemek üzereyim.

İyi geyikler temennisiyle.

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 27 Mart 2008 Perşembe

Paylaş Paylaş
Yeni Eklenen Yazılar

AĞRISIZ YAŞAMAK

Ağrı, vücut dokusuna zarar veren veya verebilme potansiyelindeki uyaranlara bağlı olarak ortaya çıkan, vücudun belli bir...

KÜRT SORUNU

25. 11. 2006'da memleketimizin önde gelen terör uzmanlarından Ercan Çitlioğlu'nun dâvetlisi olarak Bahçeşehir Üniversite...

KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞI VE PANDORA'NIN KUTUSU

Biraz önce Kosova'nın bağımsızlığı ilân edildi ve Pandora'nın Kutusu açıldı!Bir Türk ve Müslüman olarak sevinemiyorum. S...

SERDAR AKİNAN'IN PEK DE KATILMADIĞIM YAZISI'

Akşam Gazetesi'nin yazarlarından ve televizyoncu Serdar Akinan bu sefer altına imza atmayacağım, atamayacağım, bir öncek...

İZMİRDE İTİBARINI TAZELEYEN BİR MEKAN ALTINKAPI

İzmir Hilton Oteli'nde ve Altınkapı Restoran'da başımıza gelenleri yazmıştım. Biraz evvel Sayın Cüneyt Altınkapı aradı...

 
Web Tasarım Sapka.org   ©