MULTIPLE SKLEROZ

M. Kerem Doksat      11 Temmuz 2017 Salı      2354

Sevgili Mekâncılar,

 

Multipl Skleroz genç erişkinlerde görülen,  genellikle alevlenme

ve düzelmelerle seyreden, merkezî sinir sistemi (beyin ve

omurilik) beyaz cevherini çoklu yerde etkileyen bulgularla

karakterize, muhtemelen bağışıklık sistemini etkileyerek  beyin

ve omurilik beyaz cevherinde bazen geri dönmez sorunlara yol

açan müzmin bir hastalıktır.

 

Multipl skleroz 20-40 yaş arasında başlar.

 

 multiple skleroz ile ilgili görsel sonucu

 

Ancak çocukluk yaşlarında ve 40 yaştan sonra da  başlayabilir.

 

Genellikle alevlenme ve düzelmelerle seyreder.

 

Bazı hastalarda 10 yıl sonra ilerleyici faza döner.

 

Bazı MS hastalarında hastalık başlangıçtan itibaren adım adım

ilerler (Primer progressif MS).

 

Multipl skleroz görme kaybı, çift görme, denge bozukluğu,

kollarda veya bacaklarda uyuşmalar, konuşma bozuklukları, baş dönmesi, kollarda veya bacaklarda güç kaybı, idrar yapmada sorunlar, cinsel sorunlar gibi yakınmalardan biri veya bir kaçı ile başlar.

 

İlk kere MS düşündüren belirti ve bulgularla seyreden hastalık tablosu klinik izole sendrom adını alır ve bu tanıyı alan birçok hasta erken MS tedavisine alınmaktadır.

 

Başka bir nedenle Manyetik rezonans görüntüleme yapılan

 hastalarda bazen MS’e uyan MRG bulguları saptanmaktadır.

 

Ancak, bu hastalarda MS ile ilişkili yakınma ve bulgular söz

konusu değildir.

 

Radyolojik izole sendrom olarak adlandırılan bu tablolara tedavi

başlanmaz ancak hasta çok yakından takip edilir.

 

MS sebebi, oluş mekanizmaları, tanısı ve tedavisi konusunda

her geçen gün daha yeni bilimsel verilere ulaşıyoruz.

 

***

 

Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) tanıda altın standart

değerini korumaktadır.

 

Beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemeleri, uyarılmış kortikal

potansiyeller vazgeçilmez tanı yöntemleridir.

 

MS birçok hastalığı taklit edebilir ve bu nedenle ayırıcı tanı

birçok incelemeyi gerektirebilir.

 

Birçok hastada beyin omurilik sıvısının incelenmesi zorunlu

olmaktadır.

 

MS ile karışan hastalıkların, hastalığın başlangıç

döneminde ayrılması gerekir Çünkü tedavi her bir hastalık için

farklı olacaktır.

 

***

 

Atak tablosu erken ve uygun dozda kortikosteroid ile tedavi

edilerek sekel bulguların kalmamasına çaba gösterilir. MS

tedavisinde geliştirilen tüm ilaçları dünyayla eş zamanlı hatta

bazı ülkelerden daha erken kullanma şansına sahibiz.

 

Muhtemel ilerlemeyi önlemek için 1995'ten bu yana kullanılan

enjeksiyon tedavileri ve son dönemde kullanıma giren ağızdan

kullanılan ilaç tedavileri mevcuttur.

 

Tablonun kontrol altına alınamadığı durumlarda aylık uygulanan

tedaviler, 2. Basamak ağızdan kullanılan ilaçlar bulunmaktadır.

İlerleyici tablolar oluştuğunda bağışıklık sistemini baskılayan

ilaçlar kullanılabilir.

 

Multipl Skleroz tedavisinde tıbbî tedaviler yanında fizik tedavi ve

rehabilitasyon tedavinin ayrılmaz parçalarıdır.

 

Multipl Skleroz bulaşıcı bir hastalık değildir.

 

Ailevî örnekler olmakla birlikte kalıtımsal bir hastalık değildir.

 

MS hastaların çocuk sahibi olmalarını engelleyen bir hastalık

değildir; öldürücü bir hastalık değildir.

 

Multipl Skleroz asla çaresiz bir hastalık değildir.

 

“Multipl Skleroz (MS) hayatı değil hayat kalitesini tehdit eden,

akılcı ve sıkı bir hasta, aile ve hekim işbirliği ile yönetilmesi

gereken önemli bir nöropsikiyatrik hastalıktır.”

 

***

Tedavide artık bağışıklık sistemini bastıran ve hayat kalitesini arttıran 

ilaçlar veriliyor.

MS için bir aşı da gelişmesi gündemde…

İmüran ve plazmoferez de seçenekler arasında.

Barışla, sevgi ve güvenle kalın.

Evrim de devam ediyor, kitabının yazılması da! 

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 11 Temmuz 2017 Salı

Paylaş Paylaş
Yeni Eklenen Yazılar

AĞRISIZ YAŞAMAK

Ağrı, vücut dokusuna zarar veren veya verebilme potansiyelindeki uyaranlara bağlı olarak ortaya çıkan, vücudun belli bir...

KÜRT SORUNU

25. 11. 2006'da memleketimizin önde gelen terör uzmanlarından Ercan Çitlioğlu'nun dâvetlisi olarak Bahçeşehir Üniversite...

KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞI VE PANDORA'NIN KUTUSU

Biraz önce Kosova'nın bağımsızlığı ilân edildi ve Pandora'nın Kutusu açıldı!Bir Türk ve Müslüman olarak sevinemiyorum. S...

SERDAR AKİNAN'IN PEK DE KATILMADIĞIM YAZISI'

Akşam Gazetesi'nin yazarlarından ve televizyoncu Serdar Akinan bu sefer altına imza atmayacağım, atamayacağım, bir öncek...

İZMİRDE İTİBARINI TAZELEYEN BİR MEKAN ALTINKAPI

İzmir Hilton Oteli'nde ve Altınkapı Restoran'da başımıza gelenleri yazmıştım. Biraz evvel Sayın Cüneyt Altınkapı aradı...

 
Web Tasarım Sapka.org   ©