PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA PRATİKTE KULLANILAN GÜNCEL TEDAVİLER

M. Kerem Doksat      4 Ocak 2021 Pazartesi      1325

Sevgili Mekâncılar,

2021 senesini idrak ettiğimiz bu günlerde Covid-19 enfeksiyonu öncesinde beklenti kaygısına yönelik olarak psikiyatrik hastalıklar artış gösterirken, Covit-19 enfeksiyonu sonrasında ise yine bir seri psikiyatrik hastalıkta artış kendini gösteriyor. Bu ikincisini ayrı bir yazıda ele almayı planlıyorum.

Bu yazıda, psikiyatride en güncel olarak hangi ilaç tedavilerini kullanmakta olduğumuzdan kısaca bahsetmek istiyorum:

DEPRESYON TEDAVİSİ VE KAYGI BOZUKLUKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Kişide kaygı belirtileri ön planda ise ve uyku sorunu ön planda değilse:

Sitalopram: 20-80 mg/gün

Sertralin: 25-200 mg/gün

Essitalopram: 10-20 mg/gün

Fluoksetin: 20-60 mg/gün

Paroksetin: 10-80 mg/gün

Venlafaksin: 37.5-300 mg/gün

Kişide kaygı belirtileri ön planda değil ise ve hafif depresif belirtiler varsa:

Vortioksetin: 10-20 mg/gün

Kişide kaygı, uykusuzluk ve iştahsızlık varsa

Mirtazepin: 30-45 mg/gün

Kişide hayattan keyif alamama, alkol ve sigara kullanımı var ise

Bupropion XL: 150-300 mg/gün

 

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Fluoksetin: 40-80 mg/gün

Klomipramin: 75-225 mg/gün

Fluvoksamin: 100-200 mg/gün

Dirençli ve veya İçgörüsü kötü olan OKB’de Augmentasyon amaçlı olarak eklediğimiz ilaçlar

Risperidon: 0.5-2 mg/gün

Aripiprazol: 1-5 mg/gün

 

BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Lityum: 600-1500 mg/gün

Sodyum valproik asit+ Valproat: 500-1500 mg/gün

Karbamazapin: 400-1200 mg/gün

Okskarbazapin: 300-2400 mg/gün

Lamotrijin: 50-200 mg(gün

Topiromat: 25-200 mg/gün

 

PSİKOTİK BOZUKLUKLARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Risperidon: 2-6 mg/gün

Paliperidon: 3-12 mg/gün

Olanzapin: 10-40 mg/gün

Aripiprazol: 5-30 mg/gün

Depo Nöroleptikler

Depo Risperidon: 25-75 mg 2-3 veya 4 haftada bir

Zuklopentiksol 200 mg/ml: 2-3 veya 4 haftada bir

 

Bizler, gerek online, gerek yüz yüze seanslarımızla ve Üniversitede uzaktan eğitimle Hocalığa devam ediyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu bir 2021 temennisiyle

Prof. Dr. Mehmet Kerem Doksat-04.01.2021

Paylaş Paylaş
Yeni Eklenen Yazılar

AĞRISIZ YAŞAMAK

Ağrı, vücut dokusuna zarar veren veya verebilme potansiyelindeki uyaranlara bağlı olarak ortaya çıkan, vücudun belli bir...

KÜRT SORUNU

25. 11. 2006'da memleketimizin önde gelen terör uzmanlarından Ercan Çitlioğlu'nun dâvetlisi olarak Bahçeşehir Üniversite...

KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞI VE PANDORA'NIN KUTUSU

Biraz önce Kosova'nın bağımsızlığı ilân edildi ve Pandora'nın Kutusu açıldı!Bir Türk ve Müslüman olarak sevinemiyorum. S...

SERDAR AKİNAN'IN PEK DE KATILMADIĞIM YAZISI'

Akşam Gazetesi'nin yazarlarından ve televizyoncu Serdar Akinan bu sefer altına imza atmayacağım, atamayacağım, bir öncek...

İZMİRDE İTİBARINI TAZELEYEN BİR MEKAN ALTINKAPI

İzmir Hilton Oteli'nde ve Altınkapı Restoran'da başımıza gelenleri yazmıştım. Biraz evvel Sayın Cüneyt Altınkapı aradı...

 
Web Tasarım Sapka.org   ©