Regresif Otizm

M. Kerem Doksat      14 Ekim 2017 Cumartesi      3615

Sevgili Mekâncılar,

Regresif otizm normal gelişmeye başladığı görülen bir çocuğun yaklaşık 18 aylıktan itibaren konuşma ve sosyal becerilerini kaybetmesi ve sonradan otizm teşhisi konmasıyla ortaya çıkar. Otistik çocuklarda gerilemeyi tanımlamak için ayrıca otistik gerileme, otistik regresyon ve edinilmiş otizm sendromu gibi terimler de kullanılabilir

Gerileme için standart bir tanımlama yokturve kullanılan tanıma göre gerilemenin görülme sıklığı değişir. Otistik Spektrum bozuklukları olan çocukların yaklaşık %25-30’u kelimeleri söylemeye başladıktan sonra genelde iki yaşından önce konuşamamaya başlar.

Bazı çocuklar konuşmayı kaybetmek yerine sosyal gelişimi kaybederken, bazı çocuklar her ikisini de kaybeder.

Gerilemeden sonra çocuk otistik nörolojik gelişimin standart modelini izler. Şiddetli vakalara İdiot Savant denir

Terim nörolojik gelişimin tersine döndüğüne işaret eder, hâlbuki gerileyen nörolojik gelişme değil, yalnızca etkilenen gelişimsel becerilerdir.

Genellikle otistik nörolojik gelişimde doğumdan itibaren yaşa uygun otistik belirtilerin görülmesi ve buna benzer gerilemelerin olmaması daha olağandır.

Beceri kaybı hızlı veya yavaş olabilir ve öncesinde beceri ilerlemesi görülmeyen bir dönem görülebilir.

Bu kaybın yanı sıra sosyal oyunlarda azalma ve asabiyette artma da görülebilir.

Geçici süre için elde edilen beceriler birkaç kelimeyle ve çok basit sosyal idrakle sınırlı kalabilir.

Bazı durumlarda çocuk yeni kelimeleri öğrenirken eski öğrendiklerini unutabilir.

Otistik yelpaze bozukluklarında gerileme çok iyi belgelenmiştir ve gerilemeyi çevresel zorlanma faktörlerine bağlamak teşhis koymayı geciktirebilir.

Regresif otizmin ortaya çıkması, başlangıçta ağır işitme kaybından şüphelenen ebeveynler için sürpriz ve rahatsız edici bir gelişmedir.

Belirtilerin ortaya çıkış şekli doğal olarak birçok kişide doğum sonrası çevresel faktörlerin otizmi tetiklediğinden kuşku duyulmasına neden olur.

Özellikle birçok belirgin belirtinin çocuğun çeşitli hastalıklar için aşılanmasından sonra başlaması, ateş, kızarıklık ve hızlı beceri kaybı görülmesi durumunda, doğrudan otizm ve aşılama arasında bağlantı kurmasına sebep olmaktadır.

Her ne kadar bazı tartışmalar hâlâ sürse de aşılar ile otizm arasında bir bağlantı bulunmuştur ve çalışmalar da devam etmektedir.

Cıva zehirlenmesi olan bu çocuklar, 9 yaşına kadar DMSA tedavisi ile ancak kurtulabilirler.

Yurtdışından gelen aşılar tamamı ile Amerika’nın insanlar üzerinde yaptığı bir deney gibi düşünülebilir.

Gerileme içeren diğer bozukluklar doğuştan gelen körlük, Çocukluk Döneminin Dezentegratif Bozukluğu, Rett Sendromu ve Landaux Kleffler Sendromu’dur.

Herkese itidal, sevgi, millî/ulusal dayanışma ve azami dikkat tavsiye ediyorum…

Dilerim öyle olur.

 

                              Mehmet Kerem Doksat – Tarabya - 14 Ekim 2017

Paylaş Paylaş
Yeni Eklenen Yazılar

AĞRISIZ YAŞAMAK

Ağrı, vücut dokusuna zarar veren veya verebilme potansiyelindeki uyaranlara bağlı olarak ortaya çıkan, vücudun belli bir...

KÜRT SORUNU

25. 11. 2006'da memleketimizin önde gelen terör uzmanlarından Ercan Çitlioğlu'nun dâvetlisi olarak Bahçeşehir Üniversite...

KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞI VE PANDORA'NIN KUTUSU

Biraz önce Kosova'nın bağımsızlığı ilân edildi ve Pandora'nın Kutusu açıldı!Bir Türk ve Müslüman olarak sevinemiyorum. S...

SERDAR AKİNAN'IN PEK DE KATILMADIĞIM YAZISI'

Akşam Gazetesi'nin yazarlarından ve televizyoncu Serdar Akinan bu sefer altına imza atmayacağım, atamayacağım, bir öncek...

İZMİRDE İTİBARINI TAZELEYEN BİR MEKAN ALTINKAPI

İzmir Hilton Oteli'nde ve Altınkapı Restoran'da başımıza gelenleri yazmıştım. Biraz evvel Sayın Cüneyt Altınkapı aradı...

 
Web Tasarım Sapka.org   ©