TÜRKİYE'DE BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI

M. Kerem Doksat      30 Mayıs 2021 Pazar      973

Sevgili Mekâncılar,

Zaman, birlik olmak ve beraber olmak zamanıdır. Türk milleti bir aşuredir. 31 etnik grup ise bunu meydana getiren alt unsurlardır. Nüfusumuzun 18 yaş ve üzeri olan kısmının yaklaşık, %13.4’nün Türkiye kürtleri olduğunu biliyoruz. Türkiye’deki kürtlerle ilgili olarak, Vikipedi bilgilerine bakacak olursak:

“Türkiye Kürtleri, Türkiye sınırları içerisinde yaşayan Kürtlerdir. Yoğun olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde olmakla birlikte ülkenin diğer tüm bölgelerinde yaşamaktadırlar. Osmanlı döneminde Konya, Kastamonu, Ankara, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray gibi İç Anadolu'nun köylerine yerleştirilmiş ve Cumhuriyet döneminde İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Gaziantep, Samsun, Tokat, Amasya ve Bursa gibi Türkiye'nin diğer kentlerine göç etmişlerdir. Türkiye Kürtleri'nin toplam nüfusu 12.000.000 ila 20.000.000 arasında olduğu çeşitli kaynaklarda geçmektedir. Tarihçe Doğu Anadolu Bölgesi'nde Türkmenler ve Kürt aşiretleri 10. yüzyıldan beri birlikte yaşamaktadırlar. Bölgedeki Türkmen ve Kürt aşiretleri Selçuklu dönemi, Akkoyunlular ve Karakoyunlular dönemi, Safevî dönemi daha sonra da Osmanlı İmparatorluğu dönemini beraber geçirmişlerdir. Örneğin; Akkoyunluların başkenti Diyarbakır'dır ve Kürtler hükümdar Uzun Hasan'ın sarayında görev almışlar; bürokrasi ile askeri teşkilatta birlikte hareket etmişlerdir. İran halklarından olan Kürtlerin tarihi ile ilgili yapılan araştırmalarda, Ortadoğu'da kurulan Sadakiyan, Aisaniler, Şeddadiler, Kakuyiler, Revvadiler, Hasanveyhiler, Annaziler, Mervaniler, Hezarhespiler , Eyyubiler, Zend Hanedanı devletlerinin kurucularının Kürtler olduğu düşünülmektedir. 1514 yılında, Yavuz Sultan Selim ile 23 Kürt beyliği arasında imzalanan anlaşma, bir bakıma Kürtlere tanınan bir "muhtariyet"in belgesidir: Osmanlı yönetimine bağlı olarak Kürt emirliklerinin özerkliklerini korumak, Kürt Emirlikleri'nde de yönetim babadan oğula geçerek sürecek, eskiden beri yürümekte olan yönetim yürürlükte kalacak ve bu konuda ferman padişahtan çıkacak, Kürtler, Türklere bütün savaşlarda yardım edecekler, Türkler de Kürtleri bütün dış saldırılardan koruyacaklar, Kürtler, devlete verilmesi gereken her türlü vergiyi ödeyecekler. Bu anlaşma Sultan Selim ile ona boyun eğen Kürt Emirlikleri arasında yapılmıştır." (M. Emin Zeki, Kürdistan Tarihi, Syf.83) Devlet İstatistik Enstitüsü (2005'ten sonra 'Türkiye İstatistik Kurumu') tarafından 1965'te yapılan Genel Nüfus Sayımına göre 'te 31.391.421 olan Türkiye nüfusunun 2.370.233'ünün anadilinin Kürtçe olduğunu, ikinci dili dahil Kürtçe bilen toplam kişi sayısının ise 2.820.231 olduğu belirlenmiştir. Buna göre nüfus kaydında Kürtçe’nin anadil ve ikinci dili olarak geçtiği kişi sayısı toplam nüfusun yüzde 8,98'ine tekabül etmektedir. Bununla birlikte 1965 sonrası nüfus sayımlarında ana dil mevzu bahis edilmediği için daha güncel verilere nüfus sayımları doğrultusunda ulaşmak mümkün değildir.”

Paris’te bir Kürt Enstitüsü vardır. Milletimizin aşure kıvamında olması, kültürümüzün en büyük zenginliğidir. Etnik kimlikler bu aşurenin meyvaları ve katkısıdır. Dönem, millet olarak birlik olmak dönemidir. Ötekileştirme, kutuplaştırma ayakta durmamız gereken bu dönemde bize hiçbir katkı sağlamayacaktır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk” eserini, şimdiki bilincimizle tekrar tekrar okuma dönemidir. Olan dostlukları korumak, sevmek, yaşamak ve üretmeye devam etme temennisiyle...

Mehmet Kerem Doksat-30.05.2021

Paylaş Paylaş
Yeni Eklenen Yazılar

AĞRISIZ YAŞAMAK

Ağrı, vücut dokusuna zarar veren veya verebilme potansiyelindeki uyaranlara bağlı olarak ortaya çıkan, vücudun belli bir...

KÜRT SORUNU

25. 11. 2006'da memleketimizin önde gelen terör uzmanlarından Ercan Çitlioğlu'nun dâvetlisi olarak Bahçeşehir Üniversite...

KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞI VE PANDORA'NIN KUTUSU

Biraz önce Kosova'nın bağımsızlığı ilân edildi ve Pandora'nın Kutusu açıldı!Bir Türk ve Müslüman olarak sevinemiyorum. S...

SERDAR AKİNAN'IN PEK DE KATILMADIĞIM YAZISI'

Akşam Gazetesi'nin yazarlarından ve televizyoncu Serdar Akinan bu sefer altına imza atmayacağım, atamayacağım, bir öncek...

İZMİRDE İTİBARINI TAZELEYEN BİR MEKAN ALTINKAPI

İzmir Hilton Oteli'nde ve Altınkapı Restoran'da başımıza gelenleri yazmıştım. Biraz evvel Sayın Cüneyt Altınkapı aradı...

 
Web Tasarım Sapka.org   ©