GÜNDEM

On senelerdir çırpınıyorum, bu iş böyle gidemez diye!Bugün 15 şehit, yarın Taksim’de veya Kızılay’da patlatılacak bir bombayla 150 ceset… Ankara’da kenarından dönüldü zâten. Varoşlardan merkeze “Biji Biji” diye inecek silâhlı militanlar, aşağıda da o...

Bugün iki elim ve vahim hâdiseyi paylaşmak istiyorum.Birincisi şu:ANKARA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN HEKİM KAMUOYUNA AÇIKLAMATürk Tabipleri Birliği (TTB), Aktütün Karakolu''nun teröristlerce basılmasından hemen sonra 5 Ekim 2008 tarihinde ...

Bu yazıyı kaleme alma fikri dimağımda iki vesileyle tohumlandı.Bunlardan biri, eskiden beri kafa yorduğum dinî ve mistik öğretilerle müsbet ilim arasındaki uzlaşma veya anlaşmanın mümkün olup olamayacağı, olursa nasıl olacağı mevzûundaki argüman…Diğe...

Önce, sevgili arkadaşım Celâl’in son bir durum değerlendirmesini hülâsa edeyim:Prof. Dr. Celâl Şengör Ateist olduğunu açıkladı 5 Şubat 2008Darbe yanlısı açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Celâl Şengör, kendisinin son dönemde tuhaflaştığını belirtti.Da...

Son senelerde iyice ivme kazanan bir moda var: Haç takmak.Özellikle "sosyeteden" olan kişiler arasında bu zâten epeydir "in" idi, artık orta sınıfa da sirâyet etti. Kilisede dua edenler de var. İlginç olan husus, tatbikatçıların Müslüman olması!Her ş...

Bir gün Atatürk dirilecektir!Evet lâf ve hayâl, yâhut fikir ve remz âleminde değil, doğrudan doğruya madde ve hakikât dünyÂsında Atatürk hayata dönecektir. Bir gün onu, kâfuriden yontulmuş asil ve parmaklarıyla kılıcın kabzasıbı kavramış zarif ve inc...

Mon Honoré,J’admis que la nation Turque a réalisé le génocide Kurde, Arménien et les possible génocides Syrac et Roumen.Votre Esclave.*My Honore,I allowed that the Turkish nation carried out the Kurdish, Armenian genocidepossible the genocides SyracR...

Sigmund Freud’un kendisi Ego Savunma Mekanizma­la­rı’nı anlatan özel bir kitap yazmamış, bu işi, kızı An­na Freud’dan başlayarak, takip­çile­ri gerçekleştirmişlerdir (Freud A 1946, 1986).Bu özetin daha ayrıntılı ve incelikli olanı Psikanaliz'in Psika...

2 gündür Philadelphia’dayız, Amerikan Psikiyatri Birliği kongresi için…Vikipedi’de yazılanlar kadar basit ve bir o kadar da mürekkep burası: Philadelphia, Pennsylvania Eyaleti’nin en Doğusu’nda bulunan eyaletin en büyük, ABG’nin ise 6. büyük şeh...

Oruç tutma, yâni belirli bir süre için en hayatî iki faâliyeti askıya alma eyleminin hemen bütün dinlerde var olduğu bilinmektedir (dünyâda yaklaşık 5000 dinin mevcut olduğunu, bu söylediğimin de sâdece hemen aklımıza gelen üç uhrevî din için mevzûu ...

Kelimenin nesi kötüydü de sözcük uyduruldu; tıpkı herkes hayat derken yaşamın ortaya atılması gibi.Konu tamâmen ideolojiktir: 1000 senelik Osmanlı ve İslâm döneminden bizleri koparmak (dezenformasyon), düşman etmek (misenformasyon), yabancılaştırmak ...

Sevgili Mekâncılar,Epeydir hafif konulara takılıyordum ama zamanı geldi.AKP’nin bir Amerikan projesi olduğunu ve misyonunun da Derin Dünyâ Devleti’nin (DDD), yâni beynelmilel emperyalizmin uzaktan kumandalı topyekûn hareketinin maşası olduğunu yazdım...

Ötanazi mes'elesine kendi ahlâkî tercihlerimiz veya tepkilerimizle değil de, transkültürel ve kroskültürel açıdan bir bakalım.Yasayı çıkaran ve kabûl eden kim: Hollanda.Hollanda hemcinssellerin (homosexuals) evlenmesini ve birçok daha sıradışı şeyi k...

Karın eve bizi mahkûm ettiği Salı günü (24 Ocak 2006) vakit ayırıp da ATV'deki pek beyefendi bir san'atçımızın sunduğu "Banu Alkan ve Kocası" belgeselini seyrediyorum.Mahremiyet ihlâlinin, seviyesizliğin, birbirini aşağılama kültünün ve yozlaşmanın a...

SOYKIRIM (JENOSİT), ırk, din, dil ve kültür gibi belli özelliklere sâhip toplulukların veya grupların açık biçimde yok edilmesidir. Çeşitli biçimleri vardır.Bunlar:1. Fiziksel jenosit: İnsan vücudunun yok edilmesidir. Son asırda toplulukların toptan ...

Vefat edenler hakkında hayırla konuşma, onlardan iyilikle bahsetme geleneği hücrelerimize işlediğinden olacak, Prof. Dr. Erdal İnönü''nün arkasından ne kadar büyük adam olduğu, solun sıra dışı unutulmaz lideri olarak tarihe geçtiği, fizik bilimine un...

Gündeme bomba gibi bir haber düştü: Hastânede karışan çocukların aileleri çıkmazda! Bir tarafta doğurduğu ama hiç göremediği oğulları, diğer tarafta büyüttükleri bağırlarına basıp oğlum dedikleri diğer âilenin çocuğu. 4 yaşına gelen iki çocuk durumu ...

Kültür (culture: hars) kelimesinin köklerine indiğinizde, Lâtince "cultura"yı yakalarsınız. Bu hem "ziraatte bitkilerin yetiştirilme usûllerini" anlatan hem de "bilgi ve hayat tarzı birikimi" anlamına gelen bir kelimedir.Bu, müzik filân değ...

Memleket parsel parsel satılıp, parça parça dağılırken, Arap Kürt Partisi ile Ayrılıkçı Kürt Partisi sözüm ona ters düşerken, Milliyetçi Hareketsizlik Partisi “Kürt sorunu yoktur” diyerek başını kuma gömdü.Diğer partiler ise Devleylû’ya hulûskârlık y...

Bu makalenin başlığı PSİŞİK ADAPTASYON MEKANİZMALARI da olabilirdi. Çünkü insanoğlu intibak eden (adaptation) bir canlıdır, Kendi'ni (Ego) yâhut Kendiliği'ni (Self) koruyacak bu mekanizmalar, evrimsel psikiyatri jargonuyla, sosyofizyolojik ...

Malûm, ortalığa bomba gibi bir video düştü.Amiyotrofik Lateral Sklerozis’ten mustarip olan dünyâ çapında ünlü Profesör Stephen Hawking’in videosu yayımlandı:Bilimsel ve diyalektik düşünce içerisinde, Profesör Stewen Hawking, Büyük PATLAMA’dan ön...

 
Web Tasarım Sapka.org   ©