Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ;

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu. İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır. Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur. Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis GolfCountry Club Silivri üyesidir. 53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yazılarımdan Bazıları

Sevgili Mekâncılar, Vahşi Kapitalizmin ahlâkı yoktur. Globalleşen dünyada vahşi kapitalizm hüküm sürüyor. Bizim ülkemizde de bu süreç; Kenan Evren ile başladı ve Turgut Özal’la devam etti. Bendeniz zamanında Kenan Evren’in anayasasına hayır oyu ver...

Sevgili Mekâncılar, Bordeaux’dan selamlar herkese. Biz ilk kez geldik bu şehre. Kısa izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. Sessiz bir şehir. Noel ve Yeni Yıl kutlamaları için oldukça fazla sayıda turist ağırlıyorlar. Turistlerin çoğunluğu Avrupa’dan g...

Sevgili Mekâbcılar, Son günlerde günlerde üzülerek ve şaşkınlıkla takip ettiğimiz “çocuk gelin” haberleri hepimizi derin düşüncelere ittt. Pedofili kavramını bilimsel açıdan ele alacak olursak, Amerikan Psikiyatri Birliği kriterlerine göre, aşağıda...

Sevgili Mekancılar, Wolfgang Amedeus Mozart ile ilgili olarak hazırlamış olduğum kısa bir derlememi aşağıda sizlerle paylaşmak istiyorum: Çevrede bu harika çocuğa karşı ilginin artması üzerine, babası bu erken doğan güneşten faydalanmak, çocukların...

Sevgili Mekancılar, Mustaf Kemal Atatürk'ün çocukluk ve gençlik dönemi özelliklerinden yola çıkarak, motivasyonlarının kaynağı olarak ileri sürülebilecek psikolojik analiziyle ilgili yazılmış olan eserlerden yapmış olduğum ufak bir özet ve değer...

Bilişim teknolojisi geliştikçe, yeni çağ hastalıkları ruh sağlığı ve hastalıkları gündemimizi meşgul etmekte. Çağımızın yeni hastalığı olan, “SİBERKONDRİ”; internetten hastalık arama hastalığı olarak bilimsel literatüre girdi. ***   Kliniğimize ba...

Sevgili Mekâncılar, Bulaşıcı hastalıklar, mikroorganizmaların neden olduğu ve doğrudan veya dolaylı olarak bir kişiden diğerine bulaşabilen hastalıklardır. Ateşli hastalıklar, Frengi Malta Humması, Sıtma, Lyme Hastalığı, Herpes simpleks virüs, hepat...

Çukurova Tıp Fakültesi Anıları Geçen hafta Adana’daydık ve yaklaşık olarak 100 sınıf arkadaşım meslekdaşımla dünya gözüyle bir araya gelme şansını elde ettik. İnsanın gençlik arkadaşlarıyla, hele Tıp Fakültesi sınıf arkadaşlığı gibi meşakkatli ve öze...

Sevgili Mekancılar, Bülent Ecevit kimdir? “Mustafa Bülent Ecevit, 1925 doğumlu gazeteci, siyasetçi, şair, yazar. 5 kez Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olma ünvanını taşıyan Ecevit, dürüst siyasetçi kimliğinin yanısıra edebiyata düşkünlüğüyle, yazdığı ...

Sevgili Mekâncılar, Çeşme’de begonviller ve güller zamanı, hava çok güzel, tabiat harikulâde ve çok şükür ki nefes alabiliyoruz. *** Son zamanlarda artan çevre kirliliğinde sera gazının etkisi çok fazla ve atmosfer gittikçe ısınıyor. *** Böyle ...

Sevgili Mekânclar., Temporo-limbik epilepsi tedavisinde (karbamazepin) Tegretol kulanılır. Bir zamanlar çok dindar bir hekim arkadaşımız vardı ve bir Cerrahpaşa nöbetimizde, bardakta yanlışlıkla duran bir bardak sıvıyı su zannedip alkol içti. Bunu t...

Darbeler, toplumun tüm bireylerini potansiyel mağdur haline dönüştürmektedir. Bireylerin fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü, mal varlığını ve diğer kendine ait varlıklarını, tanışıklık/ aşinalık ve kontrol edebilirlik duygusunu, önemli değerlerini, ...

Sevgili Mekâncılar, Psikiyatri terimi iatros ve tıbbiye (hekimlik) kökeninden gelir. *** Herkes psikiyatr olamaz. Tıpta uzmanlığa giden yol uzun ince bir yoldur. Bendeniz, 6 sene tıp fakültesinde okumanın ardından, akabinde Çanakkale Biga’da Sinek...

 
Web Tasarım Sapka.org   ©