GÜNDEM

Bu sabah radyoda bir şey duydum, dudağım uçukladı.Dünyâdaki ülkelerin toplam dış borcu 50 trilyon Dolar'mış (bunu az çok biliyordum).Bu toplamda ABG 12.5 trilyon Dolar'la başı çekiyormuş (bunu da biliyordum).Şimdi sıkı dur: İkincilik 10 trilyon Dolar...

İsrail "özür dilemediğini" açıkladı. Kullanılan lisan İngilizce, "we are sorry" demekle "we apologize" demek arasında büyük fark var. Birincisi "üzgünüz", ikincisi "özür dileriz" demek. İsrail üzüldüğünü ifâde etti sâdece; burada zımnen "sizin hâlini...

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kürtçe televizyon yayınına başladı.Açılışta İstiklâl Marşı okundu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı bunu kutladı.Ayrılıkçı Kürtçü Parti bunu beğenmedi; tamamen stratejiktir. Avuçlarını ovuşturuyorlar ama "bu ne ki"...

Gazeteci ve televizyoncu Yiğit Bulut çok önemli bir yazı yazmış, talebine uyarak mekânıma koyuyorum.*Sizlerden yardım istiyorum!Bu köşede daha önce bâzı detaylarını yazdım ama elime yeni bilgi ve belgeler geçtikçe "daha da" rahatsız oluyorum ve inana...

Bundan 70 sene öncesinden kalma nâhoş bir tesbit vardır:Cerrahlar hiçbir şey bilmezler ama çok konuşurlar ve çok da işe yararlar;Dâhiliyeciler çok şey bilirler ama çok az konuşurlar çünkü işe yaramazlar;Nöropsikiyatrlar ise hem hiçbir şey bilmezler a...

2009 Nisan ayı sonları. Seçimlerden %127 çoğunlukla çıkan iktidar partisi müthiş coşku içerisinde.Pek çok hukukçuya, adlî mercîlerdeki ahbaplarına ve kendi meslekdaşlarına suâl eyledikten sonra, muvazzaf bir psikiyatr oturup düşünmeye başlamış. Ahvâl...

Bir gazete müsveddesi, bir PKK itirafçısının iftiralarını neşriyat yapar: "Yüzlerce fâili meçhûl cinayetin sorumlusuydu. İnfazları bizzat elleriyle gerçekleştiriyordu, madalyasını da Ahmet Necdet Sezer'in elinden aldı".Senelerini bu millete, dev...

Sevgili gençler, uzun zamandır yazmak istediğimiz bir konuyu işlemek istiyoruz bu yazımızda. Aslında önceden de değinmiştik bir miktar. Nedir bu "üç yüz otuz üç sendromu" dediğinizi işitir gibi oluyoruz. Efendim, son zamanlarda zarafet ve asâlet moda...

Önce TSK'nın çok alenî, sarih, orta zekâlılar da anlasın diye yaptırttığı açıklamayı iktibas ediyorum:*Genelkurmay Başkanlığı adına basını bilgilendirme toplantısı yapan Tuğgeneral Metin Durak, Ergenekon soruşturmasında deliller ve ifâdelerin tüm açı...

Gerek gençlerimizin gerekse âilelerinin arada derede kaldıkları ve bir sorunları olduğunda nereye müracaat edecekleri hususunda kafalarının karıştığı bir karmaşaya anlaşılır cevap getirelim istedik bu sayımızda. Televizyonlarda, gazetelerde, dergiler...

Belli mihraklar ve kilit isimler vardır ki, onlar bir şeyi hararetle savunup kamuoyunu etkilemeğe başladılar mı, bilin ki Türkiye'nin aleyhinde yeni kumpaslar dönmektedir.İsrail ne yaptı? Kendisini sürekli olarak rahatsız eden düşmanlarını berhava et...

Efendim, dayanamayıp en derin sırrın gizeminin gizli esrârını ifşâ edeceğim.Aslında Ergenekon değil, Akineton Gizli Örgütü söz konusu ve ben de onun üyesiyim!*Kadîm Mısır'da firavunların saltanatı 3000 yıldan fazla sürmüş ve bu arada otuz hükümdar sü...

Efendim, epeydir keyifle "okuşturduğum" bir kitap var: Câhillikler Kitabı - Bilmediklerimiz ve Yanlış Bildiklerimiz. John Lloyd ve John Mitchinson yazmış, Cihan Atlı Filiz ve Emre Ergüven'in tercümesiyle NTV Yayınları tarafından neşredilmiş.Okudukça ...

Aklımın elinde bavulu, bir gözü kapıda, ha bugün ha yarın, adımını atacak uzaklara.Kâlbimin elleri kelepçeli vatanın iki yakasına, ağlar dururum çocukların yarınına.Kalmak mı dersin, ateşin düştüğü yerde daha da çok kavrulmak için?Gitmek mi dersin he...

Hem Akşam'da hem de Cumhuriyet'te yazan Prof. Ahmet İnam ile aramızdaki eyimeyilleşmeyi (e-mail'den mülhem ve iyimserlik çağrıştıran bu kelimeyi ben uydurdum) sizlerle paylaşmak isterim. Kendisi psikiyatri kongrelerinin de müdavimidir ve muhabbetimiz...

Sevgili Arkadaşlar,Çok basit gibi gözüken birkaç suâl sormak istiyorum; ma'kûl ve müeddep bütün cevapları mekâna koyacağım.*Araplık nedir, kimlere Arap denir?Yahudilik nedir, kimlere Yahudi denir?Filistinliler Arap mıdır, nedir?Tevrat'ta "Vaât Edilmi...

Akşam gazetesinde Enver Aysever, "sağ siyasetin baş mimarlarından" Hüsamettin Cindoruk'la bir mülâkat yapmış, imlâ tashihiyle nakledeyim önce.*Demirel, Özal'da yanıldı, Çiller benim hatam!Özal'dan Demirel'e, Erdoğan'dan Gül'e, Sezer'e tüm siyasî...

Osmanlı'nın kuruluşunda Bektaşîlik ve benzeri kökü Aleviliğe, yâni Şiâ'ya uzanan ocakların büyük rolü vardır. Türkler de Anadolu'da, Orta Asya'da resmî fetih tarihi olarak kabûl edilen 900 seneden çok daha önce bu inançlar etrafında öbeklenerek yer a...

Düşünüyorum da, bir gazeteci genel yayın yönetmeniyken komik suratlı makalelerini klavyeye aldığı bir sıradan köşe yazarı konumuna düşmeyi nasıl hazmeder? Her gün en az iki yazı yazan, haftada bir iki kere de birileriyle röportajı yayınlanan, sürekli...

Araştırmacı yazar Erol Mütercimler ÜLKE TV'de inkılâp "sözcüğünün" Türk ağzına uymadığını ve çocukların bunu telâffuz edemeyeceklerini söylüyor (13.12.2008 13:47 Cumartesi).O da hızlı bir Atatürkçü ve Devrimci, eski Komünist olmakla da iftihar e...

Çok kısa bir yazı olacak bu, başlığına bakmayın!YÖK Başkanı bir karar aldı: Yahudiler ve Ermeniler, kutsal dinî günlerinde tatil yapacaklar.Çok insancıl değil mi?1. Haçlı Seferi kime karşı yapılmıştı?El-cevap: Katolik Kilisesi'nin kışkırtmasıyla bizi...

 
Web Tasarım Sapka.org   ©